سال ۱۳۹۱

لیبرتی – شماره۶۱

 ادامه محاصره پزشکی در لیبرتی و شکنجه روانی ساکنان

نیروهای سرکوبگر عراقی تحت امر نخست وزیری، در روزهای اخیر، محاصره پزشکی و اذیت و آزار بیماران و مجروحان و استفاده از خدمات پزشکی را، به مثابه وسیله یی برای شکنجه روانی ساکنان، تشدید کرده اند.

مأموران امنیتی، بیمارانی را که به بیمارستانهای  بغداد می‌روند با بهانه های مختلف مورد توهین و آزار و اذیت قرار می‌دهند و معمولاً رفتن آنها را  به تأخیر می اندازند بنحوی که در بسیاری مواقع همه یا بخشی از قرارهای پزشکی آنها می سوزد. این مأموران بیماران را به شیوه های موهن و قرون وسطایی مورد بازرسی بدنی قرار می‌دهند و وسایل شخصی و حتی مواد غذایی که بیماران می‌خواهند همراه خود ببرند را از آنها می‌گیرند و در امور درمانی آنها به طور مستمر  مداخله می‌کنند و با به‌وجود آوردن فضای ترس مانع کار پزشکان عراقی می‌شوند.

 روز شنبه ۲۶ آذر، وقتی پزشک برای یکی از مجروحان حمله ۱۹فروردین ۱۳۹۰، برگه فیزیوتراپی نوشت، مأمور نخست وزیری مانع شد که بیمار به فیزیوتراپی مراجعه کند.

در یک مورد دیگر وقتی پزشک متخصص قرار یک عمل جراحی برای یکی از مجروحان نوشت، مأمور عراقی از پزشکان دیگر خواست به‌طور کتبی تأیید کنند که این بیمار  نیاز به عمل جراحی ندارد.

در مورد یک بیمار دیگر مأمور عراقی از خرید داروی تجویز شده توسط پزشک جلوگیری کرد و او را به زور به لیبرتی برگرداند.

به هنگام ویزیت یک زن بیمار  توسط پزشک متخصص، دو مأمور امنیتی وارد مطب شدند که با اعتراض شدید بیمار و پزشک مواجه شدند.

مقاومت ایران، دبیرکل ملل متحد، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا و عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر و همچنین اتحادیه های پزشکی را به محکوم کردن این محاصره ظالمانه و رفتار ضد انسانی که نقض حقوق بشر و حقوق انساندوستانه بین المللی است، فرا می‌خواند و خواستار اقدام فوری برای پایان دادن به این شکنجه روانی و محاصره پزشکی  چهار ساله که تا کنون به زجرکش شدن ۱۴بیمار و مجروح منجر شده است، فرا می‌خواند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۶آذر۱۳۹۱ (۱۶دسامبر۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا