سال ۱۳۹۲

پیام مریم رجوی به مناسبت روز جهانی کارگر

مریم رجوی، طی پیامی، اول ماه مه ـ یازده اردیبهشت ـ روز جهانی کارگر را به کارگران ایران تبریک گفت و با تقدیر از اعتراضها و تحصنهای بی وقفه آنان علیه سرکوب و ستم و غارتگری رژیم آخوندی، کارگران و زحمتکشان آزاده و دلیر میهن را به گسترش اعتراضات حق طلبانه و آزادیخواهانه فراخواند.

در این پیام آمده است: ماشین سرکوب و اختناق، نهادهای ضدکارگری و استثمار ضدانسانی و وحشیانه یی که در حاکمیت آخوندی علیه کارگران و زحمتکشان ایران جریان داشته، هرگز قادر نشده است اعتراضهای آنان را متوقف کند. 
در سراسر سال گذشته، کارگران به جان آمده صدها بار در برابر استانداریها یا مراکز اصلی حکومت در تهران اجتماع کردند، جاده ها را بستند و پیشتاز شورش و ایستادگی علیه فقر و فلاکتی شدند که آخوندها بر تمام جامعه حاکم کرده اند. 

وضعیتی که رژیم ولایت فقیه با سرکوبگریها و قوانین و تصمیمهای ارتجاعی علیه کارگران ایران شکل داده، یکی از ضدانسانی ترین شرایط کار و زندگـی برای کارگران در مقیاس تمام جهان است که در آن ابتدایی ترین حقوق و آزادیهای کارگران درهم کوبیده شده است: 
نپرداختن دستمزدها که از چند ماه تا یک الی دو سال به تعویق میافتد، به مثابه دزدی وقیحانه و آشکار دسترنج کارگران، به تنهایی سبعیت و چپاولگری این رژیم و سودجویان و رانت خواران متحد آن را فریاد می کند. 
پایین نگه داشتن حداقل دستمزد که امسال نیز فاصله زیادی با خط فقر دارد، رواج قراردادهای موقت و سفید امضا که با نهادینه کردن ناامنی شغلی و سلب هر گونه اختیار و انتخاب از کارگران، عملاً نوعی بردگی را در قرن بیست و یکم اعمال می کند، 
اخراجهای گسترده که فقط در نیمه اول سال ۹۱ باعث بیکاری دست کم یک میلیون کارگر قراردادی شده است، از بین بردن حق اعتصاب و حق ایجاد تشکلهای آزاد و مستقل و تبعیض جنسیتی فاجعه بار که بی حقوقی و ستم مضاعفی نسبت به زنان کارگر تحمیل کرده است، همه جنبه های گوناگون تهاجم رژیم ولایت فقیه به زندگی و معیشت و آزادی کارگران ایران است. 
فقر و ناداری دردناکی که از این راه دامنگیر خانواده های کارگری و بخش بزرگی از تمام خانواده ها شده هر روز کودکان و نوجوانان بیشتری را به کودکان کار اضافه می کند که در شرایط رقت انگیزی در خیابانها یا کارگاهها به عنوان ارزانترین نیروی کار تحت استثمار قرار می گیرند. 
رژیم آخوندی بیهوده گمان می کند که با اعمال فشارهای طاقت فرسا به کارگران قادر خواهد شد بحران عظیم سیاسی و اقتصادی خود را از سر بگذراند. این فشارها اکنون ماده انفجاری نیرومندی در دل جامعه ایران ذخیره کرده که نیروی قیامها و خیزشها را ده چندان می کند. 
مریم رجوی، عموم هموطنان به ویژه دانشجویان و جوانان اشرف نشان و مبارز کشور را فراخواند که به همراهی و همبستگی با اعتراضات کارگری برخیزند و رو در روی ستم و سرکوب آخوندی در یاری رساندن به خانواده های کارگران زندانی و تأمین خانواده های کارگران اخراجی از هیچ تلاشی فروگذار نکنند. 
و همچنین از کارگران دلیر ایران خواست اعتراضهای خود را در پیوند با مبارزه و مقاومت مردمی برای سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه و با الهام از پایداری پیشتازان آزادی در اشرف و لیبرتی هر چه بیشتر شعله ور سازند.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا