سال ۱۳۹۲

چهارشنبه سوری – شماره 5

 ایران : درگیری در شهرك غرب، سعادت آباد، تهران پارس تهران.

در تهران در ساعت 2100، جوانان دلیر شهرك غرب و سعادت آباد با عوامل نیروهای سركوبگر درگیر شدند. صدای تیراندازی از این منطقه به گوش می رسد.

در منطقه تهران پارس نیز درهمین حین بین جوانان پرشور و گله های مزدوران نیروی انتظامی درگیری رخ داد. مردم خیابانهای این منطقه را بستند.

 در خیابان كمیل ماموران انتظامی كه بیش از 100نفر بودند با مردم درگیر شدند و با باتون سر یك جوان 18ساله را شكافتند. سپس پیكر غرق در خون او را پشت وانت انداختند و بردند مردم با شعار مرگ بر دیكتاتور با مزدوران درگیر شدند .

درخیابان افسریه، جوانان جلوی ماموران نارنجك و كپسول می انداختند ولی مامورین جرات نمی كردند كاری بكنند چند نفر از جوانان با ماموران درگیر شدند.

در كیان پارس اهواز در ساعت 2130 جوانان دو سطل زباله را به آتش كشیدند.

در خرم آباد، ماموران نیروی انتظامی چند نفر را دستگیر كردند.

در شهركرد، مجتمع ستاره عوامل نیروی سركوبگر به زور مردم را از مجتمع ستاره كه بزرگترین مجتمع این شهر است، به زور بیرون كردند و مغازه ها را بستند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

27 اسفند 1392 (18 مارس 2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا