سال ۱۳۹۲

چهارشنبه سوری – شماره 6 – درگیری مردم با نیروهای سركوبگر در نقاط مختلف تهران و شهرهای كرج و كرمانشاه

 شعار مرگ بر دیكتاتور در قیطریه و شهرك اكباتان در تهران دستگیری شماری از جوانان دركرمانشاه.

جوانان دلیر مناطق مختلف تهران و دیگر شهرهای كشور ادامه جشن چهارشنبه سوری را به صحنه یی برای رویارویی و ابراز نفرت از فاشیسم دینی حاكم بر ایران تبدیل كردند.

در تهران جوانان در قیطریه از قسمت پارک به طرف سربالایی خیابان وشنگاه، حرکت کردند و با سردادن شعارهایی علیه حكومت رو به سقوط خامنه ای و شعار بسیجی برو گمشو انزجار خود از حكومت آخوندی و مزدورانش را فریاد می كردند. عوامل نیروهای سركوبگر تمام راهها به قیطریه را بستند که مردم به آن سمت نروند. مزدوران با حمله به مردم و پرتاب گاز اشك آور سعی در پراكنده ساختن آنها داشتند و دو نفر را دستگیر كردند. اما جوانان غیور با حمله به ماموران دو فرد دستگیرشده را آزاد كردند.

در قیطریه و چیذرجوانان با مامورین رژیم درگیرند. و ماموران گاز اشک آور پرتاب كردند.

در شهرك اکباتان نیز مردم شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. مزدوران با پرتاب تعداد زیادی گاز اشك آور به مقابله با مردم پرداختند. مردم از پنجره ها و پشت بام ساختمانها به طرف نیروهای رژیم نارنجک صوتی پرتاب می كنند تا آنها را فراری بدهند.

درمنطقه آزادی به رغم تهدیدهای نیروی انتظامی برای ممانعت از حضور مردم در خیابانها، در خیابان منتهی به میدان آزادی مردم با نیروهای سركوبگر درگیر شدند.

در مجیدیه و نظام آباد و آریاشهر انبوه جوانان ومردم رویاروی سران رژیم آخوندی به طور گسترده جشن چهارشنیه سوری را برگزار كردند. شمار بالایی از آنها با مزدوران رژیم درگیر شدند.

 در منطقه فردیس در كرج در ساعت 1830 مردم و كسبه با ماموران نیروی انتظامی كه قصد متفرق كردن آنها را داشتند، درگیر شدند.

در كرمانشاه درساعت 2030 جوانان درمنطقه وكیل آباد با نیروی انتظامی درگیرشدند. مزدوران تعدادی ازجوانان را بازداشت كردند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

27 اسفند 1392 (18 مارس 2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا