دیدارها و حمایت‌های بین‌المللی

بیانیه فدراسیون بین المللی حقوق بشر درباره قتل عام دراشرف ۳ سپتامبر ۲۰۱۳

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و لیگ دفاع از حقوق بشر در ایرانمصرانه از مقامات عراقی می‌خواهندکه به سرعت یک تحقیق مستقل و بی طرف  راه اندازی شود و دولت عراق به آن متعهد شود

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر به خاطر بیانیه یی که ازطرف سپاه پاسداران منتشر شده به شدت نگران است زیرا که در آن از کشتار ساکنان کمپ اشرف به عنوان “یک انتقام تاریخی” استقبال کرده استاین، فقط می تواند حاکی از دخالت در یا حمایت از چنین قتلهای فراقانونی باشد

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و لیگ دفاع از حقوق بشر در ایران از هیئت همیاری سازمان ملل  درعراق(یونامی) میخواهد که در اسرع وقت گزارش تحقیقات خود را در رابطه با اعمال خشونت در کمپ اشرف در روز اول سپتامبر که منجر به مرگ ۵۲ نفر از ساکنان گردید،منتشر کند.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و لیگ دفاع از حقوق بشر در ایران هم چنین مصرانه از مقامات عراقی میخواهند که به سرعت یک تحقیق مستقل و بی طرف از طرف دولت برای اینکار راه اندازی و به آن متعهد شود.

تیم یونامی، که در ۲ سپتامبر از کمپ اشرف بازدید کرده، در رابطه با کسانی که روز قبل از آن کشته شدند و علت مرگ آنها در حال تهیه گزارش است.

” دکتر کریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر“، اعلام کرد: « در هر صورت، مسئولیت اولیه رویدادی که در روز یکشنبه صورت گرفته با مقامات عراقی است . در حالی که چگونگی این حمله تا امروز نامشخص مانده، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر امیدوار است که هیچ دستور حمله ای به کمپ از طرف دولت صادر نشده باشد، و تحقیقات در مورد آنچه که فقط می تواند به عنوان قتل های فرا قضائی تلقی شود منجر به دستگیری و محاکمه عادلانه عاملان آن شود»

پس از یادداشت تفاهم بین سازمان ملل متحد و دولت عراق در دسامبر ۲۰۱۱ ، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اقدام به بررسی درخواست برای حفاظت بین المللی از بیش از ۳۰۰۰ نفر از ساکنان کمپ اشرف، کرد و بسیاری از متقاضیان به کمپ حریه( که قبلا به عنوان کمپ آزادی شناخته می شد) در شمال شرقی بغداد منتقل شدند

کریم لاهیجی اضافه میکند: ”یونامی و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تلاش های قابل توجهی برای انتقال این تبعیدیان ایرانی به خارج از کشور کرده اند. در حالی که  انتقال حداقل ۱۶۲ نفر- عمدتا در آلبانی – اولین گام مثبت است. حادثه اخیر، که به دنبال حملات دیگر بر علیه ساکنان کمپ حریه در سال ۲۰۱۳ صورت گرفته ، انتظار فوری مارا برای افزایش سرعت این فرایند، در انطباق با قانون پناهندگی بین المللی موجب می شود”.

در خاتمه، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر بخاطر بیانیه ای که ازطرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر شده بشدت نگران است، زیرا که در آن از کشتار ساکنان کمپ اشرف به عنوان “یک انتقام تاریخی فرزندان شجاع مجاهدهای عراقی به شهادت رسیده” استقبال کرده است. این، میتواند تاییدی بر نگرانی ما باشد: این، فقط می تواند حاکی از دخالت در، یا حمایت از چنین قتلهای فراقانونی باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا