دیدارها و حمایت‌های بین‌المللی

بیانیه عفو بین الملل درباره قتل عام اول سپتامبر در اشرف

تحقیقات بی طرفانه بسیار مهم است و بایستی مستقل وشفاف و درانطباق کامل با استانداردهای بین المللی باشد

عفو بین الملل دربیانیه خود در باره قتل عام دراشرف تاکید کرد: در مورد خشونتهای قبلی مقامات عراق نتوانستند یک تحقیقات موثر را در رابطه با حملات صورت گرفته علیه ایرانیان تبعیدی پیش ببرند و معنی آن این است که کسی بخاطر حملات قبلی پاسخگو نبوده و ساکنان همواره بخاطر امنیتشان در نگرانی هستند. 

عفو بین الملل افزود: مقامات باید اطمینان حاصل کنند که تحقیقات حول خشونت اول سپتامبر به سرعت انجام شود و این تحقیقات بایستی مستقل، شفاف و در انطباق کامل با استانداردهای بین المللی باشد. 
عفو بین الملل در ادامه بیانیه اش تاکید می کند: 
شکست مقامات عراقی در تحقیقات و به پای میز عدالت کشاندن کسانی که مسئول حملات قبلی هستند، غیرقابل قبول است و جانها را در خطر قرار میدهد. دولت عراق مسئول سلامتی وامنیت تمامی ساکنان کمپ لیبرتی و کمپ اشرف است و می‌بایست اقدامات فوری را برای اطمینان از حفاظت آنان به عمل آورد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا