دیدارها و حمایت‌های بین‌المللی

اطلاعیه مطبوعاتی یونامی پس از بازدید از اشرف

هیئت یونامی بدنبال گزارشات قتل عام ، برای برآورد وضعیت ازکمپ اشرف بازدید می کند.

بغداد ۳ سپتامبر ۲۰۱۳- ۲۴ ساعت بعداز وقایع تراژیکی که در کمپ اشرف اتفاق افتاد، یک هیئت یونامی به ریاست معاون نماینده ویژه دبیرکل (DSRSG) ، آقای جورجی بازتین. شامل روسای بخشهای حقوق بشر و پزشکی UNAMI .روز گذشته بازدیدی از کمپ اشرف بعمل آوردند که آنجا بصورت جداگانه با ساکنین بازمانده کمپ و رییس پلیس دیالی ملاقات کردند.

داخل کمپ، هیئت ۵۲ جسد را در یک مرده شوی خانه موقت مشاهده کرد. تمامی متوفیان دارای زخمهای ناشی از شلیک بودند اکثرا در سر و بخش بالایی بدن، تعدادی از آنان دستهایشان بسته بود. هیئت همچنین تعدادی از خانه های تخریب شده را مشاهده کرد. شامل یک خانه سوخته ،کمیتی از مواد منفجره نیز نشان داده شد .

هیئت توسط ساکنین کمپ مطلع شد که کماکان ۷ نفر مفقود هستند.

بعد از وساطت یونامی ما بین مقامات عراقی و ساکنین کمپ ، آنها (ساکنین) موافقت کردند که اجازه بدهند آمبولانسهای عراقی اجساد متوفیان را به مرده شوی خانه بعقوبه منتقل کنند . رییس دفتر حقوق بشر و سایر اعضا هیئت برای مانیتورینگ بیشتر در کمپ اشرف باقیماندند.

با تاکید بر بیانیه قبلی ،  هیئت سازمان ملل خشم شدید خود را از کشتار بیرحمانه ساکنین کمپ ابراز کرد. آقای بازتین به بیانیه صادره توسط دولت عرق مبنی بر اینکه تحقیقات خود را در رابطه با وقایع تراژیک آغاز کرده است  و به اینکه مسئولیت خود را در رابطه با ایمنی ساکنین کمپ برسمیت شناخته است توجه داد. او گفت : « من به دولت عراق فراخوان می دهم که تضمین کند که یک تحقیق جامع، بیطرفانه و شفاف راجع به این جنایت سبعانه بدون تاخیر صورت بگیرد و نتیجه تحقیقات بصورت عمومی اعلام شود. ».

با تاکید بر بحرانی بودن شرایط، از آنجا که کمپ اشرف سطح کافی امنیت را برای ساکنین تامین نمی کند. آقای بازتین تاکید کرد که : تا زمانی که ساکنین کمپ به مکانی امن باز اسکان شوند، تمامی تدابیر برای حفاظت جانی آنها بایستی تامین شود .

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا