دیدارها و حمایت‌های بین‌المللی

همبستگی۹۰۰۰حقوقدان از۱۳کشور عربی با مجاهدان و اعتصاب غذا کنندگان لیبرتی

ما با شما هستیم وبه شما اطمینان میدهم که تا آزادی هفت گروگان ربوده شده از اشرف از پای ننشینیم

دکتر ولید فرحات رئیس جمعیت وکلای مصری برای دفاع از اشرفیها ، پیام بیش از ۹ هزار وکیل و حقوقدان عرب از ۱۳ کشور عربی را که در ارتباط  با ”کمیتة بینالمللی حقوقدانان “ و سازمانهای بینالمللی و عربی مدافع حقوق اشرفیها هستند و  بسیاری از قضات مصر و سایر کشورهای عربی را در برمی گیرند، بدین شرح اعلام کرد:

در کشتار اول سپتامبر ۲۰۱۳  در اشرف نیروهای عراقی اقدام به جنایتی بی سابقه علیه ساکنان اشرف مبادرت کردند. آنها ۵۲تن از ساکنان را که بسیاری از آنها دستهایشان از پشت بسته بود قتل عام کردند و حتی مجروحینی را که روی تخت بیمارستان کمپ اشرف بودند، با شلیک گلوله به سر کشتند. علاوه بر آن، نیروهای عراقی اقدام به ربودن شش زن و یک مرد از ساکنان اشرف کردند و تاکنون آنان را آزاد نکرده اند.
دوستداران صلح و دمکراسی مانند شما، میدانند که اعتصاب غذا، شیوه یی برای اثبات حقانیت اعتصابگر به افکار عمومی در جهان است و به همین دلیل جهان باید ثبات موضعگیری شما و استمرار آن را تا موفقیت اهدافتان محترم بشمارد و به پا خیزد. درود برشما. 
ما و همه برادران وخواهران حقوقدانان شما در مصر و  کشورهای عربی به آرمان برحق و ایمان شما درود میفرستیم.
ما با شما هستیم و این وظیفه ماست و به شما اطمینان میدهم که با تمام توانمان برای تحقق خواستهای شما  تلاش کنیم و تا آزاد کردن هفت گروگان ربوده شده از کمپ اشرف؛ از پای ننشینیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا