سال ۱۳۹۲

اعتصاب غذای زندانیان در زندانهای قزل حصار، اوین، بندرعباس، برازجان و مراغه

 فراخوان بین المللی به نجات جان اعتصابیون و علیه اعدامهای خودسرانه و شرایط غیرانسانی زندانها.

مقاومت ایران عموم مراجع و سازمانهای حقوق بشری به ویژه كمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگران دستگیریهای خودسرانه و شكنجه و اعدام و گزارشگر ویژه نقض حقوق بشر در ایران را به اقدام عاجل برای نجات جان زندانیان سیاسی كه در اعتراض به شرایط وخامت بار شكنجه گاههای رژیم

و امواج فزاینده اعدامهای خودسرانه، دست به اعتصاب غذا زده و اكنون در وضعیت بحرانی هستند، فرا می‌خواند.

در زندان قزل حصار 6زندانی سیاسی كرد از روز 13آبان در اعتراض به صدور احكام اعدام علیه آنان، همچنین انتقالشان به محل زندانیان عادی، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.. دژخیمان از همان ابتدا به جای رسیدگی به خواستهای اعتصابگران، آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند و به سلول انفرادی منتقل كردند. با گذشت 41روز از اعتصاب غذا، آنها با تشنج و افت شدید فشار خون مواجهند و وضعیت جسمی آنها به وخامت گراییده است. چهار نفر از آنها دچارخونریزی معده و عفونت كلیه شده اند و از مشكلات شدید بینایی و شنوایی و دردهای عضلانی و بیخوابی رنج می برند. چند تن از آنان بارها بیهوش شده و به سختی قادر به حركت هستند. دژخیمان ارتباط زندانیان اعتصابی را با سایر زندانیان قطع كردهاند.

آنها اعلام كرده اند تا احكام اعدامشان لغو نشده به اعتصاب ادامه خواهند داد. دژخیم نصیری پور، به اصطلاح قاضی ناظر بر زندان، آنها را تهدید كرده است در صورت ادامه اعتصاب غذا سریعتر اعدام خواهند شد.

در همین زندان، از4 آذر حدود 1000 زندانی كه بیشتر آنها به اعدام محكوم شده اند، در اعتراض به اعدامهای جمعی، دست به اعتصاب غذا زدند. این اعتصاب به سرعت گسترش یافت و شمار آنها به 3000تن رسید و 10 روز ادامه یافت.

در بندهای مختلف زندان اوین، نیز حداقل چهار تن از زندانیان سیاسی از آبان ماه در اعتراض به احكام ظالمانه «دادگاه انقلاب» آخوندها، محرومیت از رسیدگی درمانی و شرایط غیر انسانی بند دست به اعتصاب غذای نامحدود زده اند.        

 در زندان مراغه 50تن از زندانیان از روز سه شنبه 12 آذرماه دست به اعتصاب غذا زدند. این زندانیان كه در بند جوانان هستند نسبت به شرایط طاقتفرسای زندان از جمله نبودن وسایل گرمایشی اعتراض دارند.

یك زندانی سیاسی که به بند زندانیان عادی در بندر عباس منتقل شده است، از 19 آبان دست به اعتصاب غذا زده است. این زندانی كه تحت كنترل شكنجه گران حفاظت اطلاعات قرار دارد و ارتباطش با سایر زندانیان قطع است، بارها توسط حسن مرسلپور رئیس زندان بندرعباس تهدید به قتل شده است. مرسلپور از بستگان قاسم سلیمانی فرمانده نیروی تروریستی سپاه قدس است. یك زندانی سیاسی نیز در زنذان برازجان از روز 17 آذر دست به اعتصاب غذا زده است.

 مقاومت ایران با تاكید بر اینكه مذاكره با فاشیسم دینی حاكم بر ایران بر سر مسأله اتمی و چشم دوختن به منافع اقتصادی، در عین چشم بستن بر نقض وحشیانه حقوق بشر و اعدامهای جمعی، تنها رژیم را در تشدید جنایتاتش جریتر می‌كند، مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان را به یك كارزار جهانی برای توقف اعدامهای خودسرانه، رسیدگی به خواستهای زندانیان اعتصابی و اعتراض به سكوت جامعه جهانی نسبت به جنایت علیه بشریت درایران فرا می‌خواند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

23 آذر1392 (14 دسامبر2013)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا