سال ۱۳۹۲

فراخوان سازمان مجاهدین خلق ایران

 جشن ملی چهارشنبه سوری را به كارزار سراسری علیه دیكتاتوری زهرخورده تبدیل كنیم.

مردم آزادة ایران!

جوانان رزمنده و اشرف نشان!

برای بر افروختن شعله های قیام در چهارشنبه آتشین به پا خیزیم.

خروش «زنده باد آزدی» و «مرگ بردیكتاتور» را در جشن ملی چهارشنبه سوری طنین افكن كنیم.

به پاخیزیم و استبدادِ زیر پرده دین را با شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «مرگ برخامنه‌ای» درهم بكوبیم.

جوانان مجاهد و مبارز ایران!

به دشمن بحران زده و زهرخورده در گرداب بحرانهای مرحله پایانی امان نباید داد. ارتش آزادی باید در هر زمان و هر مكان و در هر فرصت به كسب آمادگی برای مصاف آخرین بپردازد.

از 9 ماه پیش كه ترفندهای خامنه ای برای مهندسی شعبده انتخابات در رژیم نامشروع ولایت فقیه درهم ریخت، تعادل حاكمیت آخوندی در پی شقة نظام و جرعه زهراتمی، بر هم خورد. دیكتاتور طلسم شكسته به هر جنایتی روی آورد تا مقاومت و راه حل انقلابی را از میان بردارد و راه گریزی از باتلاق بحرانها بیابد.

حمله موشكی به لیبرتی ساعاتی قبل از اعلام برنده شدن باند رقیب در انتخابات درون رژیم، موج بیوقفه اعدامها از زمان روی كار آمدن آخوند روحانی، وادار كردن حكومت دست نشانده عراق به جنایت بزرگ علیه بشریت دراشرف و حمله موشكی بعدی به لیبرتی، نشانه های شقاوت یك دیكتاتور به بن بست رسیده در پایان كاراست.

اما شكست این توطئه ها و پایداری و اعتلای مقاومت، همراه با استمرار حركتهای اعتراضی و نارضایتی و انزجار اجتماعی كه در هر فرصتی شعله‌ور می شود، نشان دهنده اینست كه ایران زمین برای برانداختن استبداد پوسیده دینی آرام و قرار ندارد. اعتراضات و خیزشهای اجتماعی علیه طرح حقارت بار سبد كالا و علیه اهانت رژیم به هموطنان بختیاری در این شمار است.

خلع سلاح نسبی و تحمیلی دیكتاتور خونریز سوریه در زمینه شیمیایی و درماندگی دیكتاتور عراق جدید در برابر قیام مردم و استانهای به پاخاسته نیز، از خرابی اوضاع در عمق استراتژیك نظام ولایت خبر می‌دهد.

ابراز وحشت سران نظام از سقوط دیكتاتوریهای سارق انقلاب چه در مصر و چه در اوكراین، وحشت استبداد دینی را از چشم انداز مرگباری برملا می‌كند كه آن را به عیان در برابر خود می بیند.

آری، دیكتاتوری منفور و طلسم شكستة دینی در هراس از قیام مردم ایران، از بنیاد می‌لرزد.

هموطنان!

جوانان رزمنده و اشرف نشان!

به پاخیزید و جشن ملی چهارشنبه آتشین پایان سال را به كارزار آتشین اعتراض و قیام بر ضد حکومت آخوندی تبدیل كنید!

از محله های مختلف تهران تا اصفهان و شیراز، از مشهد و تبریز، تا اهواز و چهارمحال بختیاری، و از سواحل خزر تا خلیج فارس، به پاخیزید و در اتحاد و همبستگی ملی بر ضحاك عمامه دار بتازید.

شعله های سركش آزادیخواهی را هرچه گسترده تر برافروزید و با شعار«مرگ بر اصل ولایت فقیه»، «زنده باد ارتش آزادی»، بهاران خرم ایران زمین را نوید دهید!

قیام خلق و انقلاب دموكراتیك مردم ایران تا سرنگونی فاشیسم مذهبی به پیش می‌تازد.

بهاران آزادی ایران فرامی رسد.

رژیم فرتوت ولایت باید برود.

 

سلام بر خلق- سلام بر آزادی

درود بر رجوی

سازمان مجاهدین خلق ایران

7 اسفند 1392

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا