کمیسیون زنان

فراخوان كمیسیون زنان برای نجات یك زن جوان كه به خاطر دفاع از خود در مقابل یك مأمور اطلاعات محكوم به اعدام شده است

 كمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، عموم مراجع بین المللی و ارگانهای حقوق بشری به ویژه گزارشگر  اعدام و گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در ایران و ارگانهای مدافع حقوق زنان را به اقدام فوری برای لغو حكم اعدام خانم ریحانه جباری، 26ساله، فرا می‌خواند.

خانم ریحانه جباری، یك طراح دكوراسیون، از هفت سال پیش كه با سلاح سرد در مقابل یك مأمور اطلاعات به دفاع از خود پرداخت، در زندان به سر می برد.  این مأمور اطلاعات در یك طرح فریبكارانه قصد تعرض به ریحانه را داشت  كه او به ناچار به دفاع از خود برخاست. این درگیری به  قتل  این مأمور منجر شد. دژخیمان رژیم آخوندی برای وادار كردن ریحانه به اعترافات اجباری او را تحت شكنجه های وحشیانه قرار داده اند.

 خانم سروناز چیت ساز ، مسئول كمیسیون زنان شورای ملی مقاومت در این باره گفت، دختران و زنان جوان ایرانی كه از تبعیض نهادینه شده و از سركوب مضاعف رنج می برند، در هیچ كجا از شر رذالتهای آخوندها و عوامل اطلاعاتی و مزدوران رژیم در امان نیستند. تأیید حكم اعدام برای این زن جوان برای تشدید جو ارعاب در جامعه و به ویژه زهرچشم گرفتن از   دختران و زنانی است كه قصد كرده اند به هر نحو ممكن در مقابل رذالتها و سركوبگریهای این رژیم ضدبشری و زن ستیز سر خم نكنند.

 

كمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

9فروردین 1393 (29مارس 2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا