سال ۱۳۹۳

ایران: تشدید فشار بر زندانیان سیاسی در شروع سال 93

 حمله به زندانیان، ضرب و شتم و تخریب و ضبط وسایل آنها، قطع ملاقات و انتقال زندانیان به سلولهای انفرادی.

دژخیمان گارد ویژه زندان مرکزی ارومیه در روز 11 فروردین به زندانیان سیاسی در بند 12 این زندان حمله كردند و به دستور ریاست زندان به تفتیش بند پرداختند و یادداشتها و كتابهای زندانیان را ضبط كردند و وسایل شخصی آنها را تخریب نمودند. دژخیمان سپس چند تن از زندانیان سیاسی را به سلولهای انفرادی منتقل كردند.

چهار روز پیش از این نیز دژخیمان رژیم آخوندی سامی حسینی زندانی سیاسی محكوم به اعدام را در این زندان مورد تهدید و آزار و اذیت قرار دادند.

در روز پنجشنبه ۷ فروردین ماه، در زندان گوهردشت ، دژخیمی به نام خزایی با بلندگو زندانیان سیاسی و عادی این زندان را مورد توهین قرار داد. به دنبال آن، بیش از 300تن از زندانیان سیاسی و عادی این زندان دست به اعتراض زدند و از گرفتن صبحانه خوداری کردند. این اعتراضها به سرعت دیگر بندهای زندان گوهردشت را فرا گرفت. به نحوی كه دژخیمان در هراس از بالاگرفتن اعتراضهای زندانیان مجبور به عذرخواهی شدند.

در حال حاضر زندانی سیاسی علی معزی، از خانواده های مجاهدان لیبرتی و از زندانیان سیاسی دهه 60 و همچنین کشیش بهنام ایرانی، و محمد رضا پورشجری وبلاگ نویس در این زندان زندانی هستند.

قبل از آن نیز در شبانگاه روز جمعه اول فروردین، گارد زندان مركزی زاهدان، در یك یورش وحشیانه به زندانیان بند ۵، آنها را مورد ضرب و شتم و توهین قرار دادند و آنها را به محوطه زندان منتقل کردند. دژخیمان وسایل شخصی زندانیان را به راهرو زندان پرتاب كرده و اقدام به تخریب یا سرقت وسایل شخصی زندانیان نمودند. این اقدام مورد اعتراض زندانیان قرار گرفت. دژخیمی به نام رضایی یكی از زندانیان معترض را به شدت مورد ضرب و جرح قرار داد. شكنجه گران او را در حالی كه دچار خونریزی شدید بینی شده بود به سلول انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان زاهدان منتقل نمودند.

در زندان اوین نیز دژخیمان اولین ملاقات هفتگی زندانیان سیاسی در سال جدید ایرانی را لغو كردند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

13فروردین 93 (2 آوریل 2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا