دیدارها و حمایت‌های بین‌المللی

بیانیه اكثریت پارلمان اردن درآستانه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران درپاریس

حمایت از مقاومت ایران و برنامه خانم مریم رجوی برای دستیابی به آزادی و دموكراسی در ایران

رژیم ایران همزمان با سركوب فزاینده در داخل كشور، حدود 3000 تن ساكنان لیبرتی را از طریق دولت عراق تحت شدیدترین اقدامات سركوبگرانه قرار داده …
درحالیكه در سال 2013، لیبرتی 4 بار هدف حملات موشكی قرار گرفته، دولت عراق بر جلوگیری از تامین حداقل اقدامات و تدابیر امنیتی برای حفاظت این پناهندگان اصرار می‌ورزد.

با توجه به نكات فوق، ما امضا كنندگان بر این موارد تأكید میكنیم:
-ما به شدت تمامی انواع قتل و محاصره ظالمانه و محروم كردن ساكنان لیبرتی از حقوق انسانی را محكوم می كنیم و از دولت عراق خواهان لغو محاصره لیبرتی به ویژه محاصره پزشكی و پایان دادن به نقض حقوق پناهندگان هستیم.
-آمریكا و ملل متحد باید دولت عراق را به آزادی 7 گروگان اشرفی كه افراد حفاظت شده هستند و تامین الزامات حداقل حفاظتی در لیبرتی وادار كنند و یك تیم ناظر ملل متحد بطور 24 ساعته در داخل لیبرتی مستقر سازند دولت آمریكا و سازمان ملل متحد باید امنیت و سلامت و رسیدگی شایسته را برای ساكنان لیبرتی تا زمانیكه در عراق هستند تضمین كنند. 
-پرونده قتل عام ضد بشری روز اول سپتامبر 2013 دراشرف، باید به دادگاه جنایی بین‌المللی برای انجام تحقیقات مستقل و پیگرد مسئولین این جنایت ارجاع شود.
-ما از سازمان ملل متحد و دولت آمریكا خواستار عمل به تعهداتشان در رابطه با امنیت و سلامت ساكنان لیبرتی و وادارساخن دولت عراق به انجام همه امور لازم برای تحقق این هدف هستیم.
-ما حمایتمان از مقاومت ایران و برنامه خانم مریم رجوی برای دستیابی به آزادی و دمكراسی در ایران را مورد تأكید قرار میدهیم

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا