سال ۱۳۹۳

ایران: 17 اعدام در گوهر دشت، بندرعباس و شهر كرد

 رژیم ضدبشری آخوندی صبح روز یكشنبه 18خرداد سه زندانی را در زندان مركزی بندرعباس به دار آویخت.

دژخیمان روز پیش از آن این زندانیان را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان بندرعباس منتقل كرده  و آنها را با دستبند و پابند به دیوار سلول زنجیر كرده بودند. در روز شنبه 17خرداد نیز چهار زندانی دیگر در زندان شهر كرد به طور جمعی به دار آویخته شدند.

رژیم ضدبشری آخوندی، در سحرگاه یكشنبه 11خرداد، همزمان با اعدام مجاهد خلق غلامرضا خسروی، هشت زندانی دیگر را نیز مخفیانه در زندان گوهردشت كرج به دار آویخت. در همان روز یك زندانی دیگر در زندان سمنان اعدام شد.

توسل رژیم آخوندی به مجازات وحشیانه اعدام و به طور خاص اعدام زندانیان سیاسی نشانگر هراس رژیم آخوندی از گسترش اعتراضات مردمی و برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

19خرداد 1392 (9ژوئن2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا