سال ۱۳۹۳

تحریم های جدید آمریكا علیه رژیم آخوندی یك قدم ضروری برای ممانعت از دست یابی به بمب اتمی و مقابله با تروریسم ملایان

 اعمال تحریم از سوی دولت آمریكا بر برخی موسسات و افراد رژیم آخوندی كه درگیر برنامه های موشكی و اتمی این رژیم و یا درگیر دور زدن تحریمها و  یا حمایت از تروریسم می باشند، یك گام صحیح در جهت ممانعت از دست یابی رژیم ایران به بمب اتمی و مقابله با تروریسم دولتی این رژیم است.

اقدامی كه می بایست خیلی وقت پیش اتخاذ میشد و می باید با تحریمهای همه جانبه رژیم آخوندی تكمیل شود.

«سازمان پژوهشهای نوین دفاعی » (SPND ) كه امروز توسط دولت آمریكا مورد تحریم قرار گرفت، اولین بار توسط مقاومت ایران در ژوئیه 2011 افشاء گردید.  این ارگان، یك ساختار مخفی نظامی است كه نقش كلیدی در پروژه تولید سلاح هسته ای ملایان ایفاء میكند. مقاومت ایران گزارشی از آخرین تحولات و فعالیتهای مخفی «سازمان پژوهشهای نوین دفاعی»  را در ماه مه 2014 افشاء نمود.

همچنانكه مقاومت ایران پیش از این بارها اعلام كرده است سلاح هسته ای بخشی از استراتژی این رژیم برای بقاست و تنها راه ممانعت از آن اتمی اعمال قاطعیت و تحریمهای همه جانبه به منظور اجرای قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد، تعطیل كردن كامل غنی سازی و پذیرش پروتكل الحاقی و بازرسیهای سرزده می باشد.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

8 شهریور 1393(30 اوت 2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا