سال ۱۳۹۳

ایران: 40 اعدام شامل اعدام دو زن در دو هفته

 مردم خشمگین محمود آباد بساط اعدام یك زندانی جوان را به هم ریختند. چرخهای جنایت و توحش در فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران، دمی از حركت باز نمی ایستد. مردم ایران هر روز دركوچه ها و خیابانها با جسدهای آویخته بر جراثقالها یا بساط قطع انگشتان دست با گیوتین …رو به رو هستند. گوشه یی از كارنامه جانیان حاكم بر ایران،  كه مردم ایران آنان را پدرخوانده داعش می نامند، تنها در دو هفته اخیر به شرح زیر است:

در روز سه شنبه 11شهریور(2سپتامبر) یك زندانی جوان به نام محسن.د در محمود آباد (شمال ایران) در ملأعام به دار آویخته شد. سحرگاه روز پیش از آن، مردم خشمگین محمود آباد بساط دژخیمان رژیم برای اعدام این زندانی جوان را بر هم زدند. سركردگان نیروهای سركوبگر از ترس گسترش اعتراض مردم، مجبور به توقف اجرای حكم اعدام شدند. به نوشته روزنامه حكومتی ایران: « نزدیک به سه هزار نفر .. با سر و صدا و هیاهو و اقدامات فیزیکی ناشی از حمله به حصار امنیتی باعث لغو مراسم اعدام شدند».

آخوندهای جنایتكار روز بعد با بسیج انبوه عوامل اطلاعاتی و مأموران نیروی انتظامی ، با تدابیر بیسابقه امنیتی این زندانی جوان را در ملأعام به دار آویختند.(خبرگزاری سپاه پاسداران- فارس-11شهریور).

در روز 10شهریور دست كم 10زندانی  در زندان قزلحصار كرج به طور جمعی  به دار آویخته شدند.  گفته می‌شود اعدام شدگان از زندانیانی بودند كه در جریان شورش اخیر در زندان قزلحصار فعال بوده اند.

در روزهای 6 و 4 شهریور 13 زندانی در دو گروه هشت و پنج نفره در زندان مركزی بندرعباس اعدام شدند.

 در روزهای 6، 5 و اول شهریور دست كم 5 زندانی در زندان مركزی زاهدان به دار آویخته شدند. مراد شیبك، 35ساله، پس از تحمل 12سال حبس در روز 5شهریور اعدام شد. نورالله براهویی و علیرضا شه بخش همراه با یك زن زندانی از بستگانش در روز اول شهریور به طور جمعی اعدام شدند.

در روز 5 شهریور یك زندانی در زندان مركزی سقز به دار آویخته شد.

در روز 4 شهریور پنج زندانی شامل یك زن در زندان شهاب كرمان اعدام شدند. در روز 28مرداد نیز یك زندانی دیگر در همین زندان اعدام شده بود.

 روزنامه حكومتی خراسان در روز 4شهریور از اعدام یك زندانی در زندان مشهد خبر داد.

رسانه های حكومتی در روز 2شهریور از اعدام دو زندانی در ملأعام در شهرهای ساری (شمال) و برازجان (جنوب) خبردادند. رژیم آخوندی به منظور تشدید جو ارعاب عكسهایی از این اقدام ضدانسانی منتشر كردند. (خبرگزاری فارس سپاه پاسداران، عصر ایران).

در قزوین در روز 30مرداد، یك زندانی، 50 ساله كه کارمند بازنشسته بانک بود در ملأعام اعدام شد. (خبرگزاری حكومتی مهر- اول شهریور).

در شهرستان خوی نیز در روز 28مرداد یك زندانی در ملأعام (میدان مطهری) اعدام شد.

در همین حال مردی كه 19 سال پیش حكم اعدام در مورد وی اجرا شده و به طور معجزه آسایی از مرگ نجات یافت و حكم اعدام ولی ملغی شد، در روندی كه حتی با قوانین خود رژیم نیز مغایر است، بار دیگر توسط قضاییه آخوندها به اعدام محكوم شده است.

در روز 28مرداد، نیز چهار انگشت دست راست یك زندانی متهم به سرقت در ملأعام در شهرستان ابرکوه استان یزد با دستگاه گیوتین قطع شد (خبرگزاری حكومتی ایسنا- 31مرداد).

گسترش امواج اعدام در شهرهای مختلف كشور كه از زمان روی كار آمدن آخوند روحانی بالغ بر 1000 اعدام است، بر انزجار مردم از این مجازات وحشیانه افزوده است.

 چشمپوشی از وضعیت فاجعه بار حقوق بشر در ایران به هر بهانه یی كه باشد جز گستاختر كردن جانیان حاكم بر ایران نتیجه یی نداشته است.

مقاومت ایران بار دیگر بر الزام ارجاع پرونده نقض حقوق بشر رژیم ایران به شورای امنیت ملل متحد تأكید می كند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

12شهریور 1393 (3سپتامبر2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا