سال ۱۳۹۳

مقاومت ایران برای نجات جان زندانیان سیاسی اعتصابی فراخوان می‌دهد

 ایران: اعتصاب غذای هفت زندانی سیاسی در زندانهای اوین، گوهردشت و بندرعباس.  مقاومت ایران برای نجات جان هفت زندانی سیاسی در حال اعتصاب غذا به ویژه آقای كریم موسی زاده كه از 28روز پیش دست به اعتصاب غذا زده است، فراخوان می‌دهد و از عموم مراجع بین المللی و ارگانهای حقوق بشری خواستار یك اقدام مؤثر برای نجات جان آنان و رسیدگی به خواستهایشان است.

كریم موسی‌زاده،33ساله، از زندانیان سیاسی كرد كه به بندرعباس تبعید شده است، در اعتراض به شرایط و اعمال ضدانسانی شكنجه گران این تبعیدگاه از جمله محرومیت از رسیدگیهای درمانی، از روز 18مرداد در حال اعتصاب غذا به سر می برد.گرمای طاقتفرسا در بندرعباس به ویژه در این تبعیدگاه مرگبار بر شدت فشار بر این زندانی افزوده است.

در همین حال، در زندان گوهردشت كرج سه زندانی سیاسی به نامهای خالد حردانی، فرهنگ و شهرام پورمنصوری كه از روز 8شهریور، دست به اعتصاب غذا زده اند، دچار ضعف، افت فشار خون و سردرد شده اند. اعتراض آنها به اعمال فشارهای طاقتفرسای شكنجه‌گران زندان است. در روز 8 شهریور، بحرینی سرکرده وزارت اطلاعات در زندان گوهردشت كه یكی از شقی ترین عوامل اطلاعاتی رژیم است، قصد داشت با فریبكاری، این سه زندانی سیاسی را به نقطه نامعلومی منتقل نماید. اما آنها با حمایت همبندان خود، از رفتن خودداری كردند.

خالد حردانی از بیماری حاد گوارشی رنج می برد و مدتها است که به خاطر محرومیت از رسیدگیهای درمانی، بیماری او وخیمتر شده است. اکنون بازجویان وزارت اطلاعات برای تشدید فشار بر وی، قصد انتقال او به نقطه یی نامعلوم را دارند.

 آقای فرشید یداللهی، وکیل محبوس دراویش گنابادی در زندان اوین، به دنبال جابه جایی مكرر خود و تشدید فشارها بردراویش زندانی از روز 9شهریور دست به اعتصاب غذا زده است. اقایان حمیدرضا مرادی و افشین كرم پور دو تن دیگر از دراویش زندانی از روز 13شهریور در حمایت از آقای یداللهی دست به اعتصاب غذا زده اند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

14شهریور1393 (5سپتامبر2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا