کمیسیون زنان

كمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران: تظاهرات و اعتصاب علیه اسیدپاشی-1

ایران: تظاهرات و درگیری زنان در تهران با شعار «نیروی انتظامی خجالت خجالت».

 تظاهركنندگان در اصفهان مورد ضرب و جرح قرار گرفتند.

در تهران در ساعت 1400  شماری از زنان و جوانان معترض در  مقابل وزارت كشور رژیم در خیابان فاطمی دست به تجمع زدند. 

آنها شعار می دادند: «نیروی انتظامی خجالت خجالت»، «نیروی انتظامی چشمای خواهرم كو؟» این تجمع با حمله مزدوران به درگیری و بازداشت چند تن از معترضان منجر شد.   عوامل نیروهای سركوبگر با حضور فشرده خود مانع شكل گیری تجمع گسترده مردم شده اند.

قبل از آن  در ساعت1000 گروهی از دانشجویان كه در میدان انقلاب تجمع كرده بودند شعار دادند ”عاملین این جنایت وحشیانه باید مجازات شوند “ .درحمله ماموران انتظامی   تعدادی از دانشجویان دستگیر شدند.

  در اصفهان در ساعت 1400، جمع كثیری از مردم و جوانان در اعتراض به اقدامهای ضد انسانی اسید پاشی علیه زنان اصفهانی درخیابان سپه اصفهان تجمع كردند. گله های نیروهای سركوبگر ازجمله یگان ضدشورش نیروی انتظامی با گاز اشك آور به تجمع كنندگان  یورش بردند و شماری از مردم را مورد ضرب و جرح قرار دادند.

كمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

3 آبان 2014 (25 اكتبر2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا