کمیسیون زنان

كمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران: تظاهرات و اعتصاب علیه اسیدپاشی – 3

تجمع و تظاهرات اعتراضی زنان و جوانان در مشهد و رشت. 

 ساعت 12 ظهر  روز  شنبه  سوم آبان، شمار زیادی از زنان و جوانان مشهد در پارك ملت این شهر تجمع كرده و علیه جنایت فجیع باندهای رژیم آخوندی كه بر سر و صورت زنان ایرانی اسید پاشی می كنند،  دست به اعتراض زدند.

در حالیكه شمار جمعیت به طور مستمر  بیشتر می شد، نیروی سركوبگر انتظامی در وحشت از گسترش دامنه اعتراضات، پارك را به محاصره درآورد و به جمعیت حمله ور شد  و به ضرب وشتم معترضان پرداخت. شماری از زنان بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شدند.

نیروهای سركوبگر پارك را در كنترل خود گرفته اند و از  تجمع جمعیت زیادی كه در خیابانهای اطراف پارك حضور دارند و ورود  آنها به پارك جلوگیری می كنند.

در رشت صدها تن از زنان و جوانان معترض از ظهر  روز شنبه دست به تجمع زده و به سمت پارك شادی راهپیمایی كردند. نیروهای سركوبگر اطلاعاتی و انتظامی با یورش به جمعیت تلاش كردند آنها را متفرق كنند اما مردم به حركت اعتراضی خود ادامه دادند. درگیریهای پراكنده بین مردم و نیروهای انتظامی در مقابل دانشگاه علوم گزارش شده است.

 

كمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

3 آبان 2014 (25 اكتبر2014)

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا