کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

كمیسیون امنیت و ضد تروریسم: ترفندهای اطلاعات و نیروی قدس آخوندها برای تفرقه اندازی و تروریسم در سوریه به سود بشار اسد

 كمیسیون امنیت و ضد تروریسم و كمیسیون تحقیقات دفاعی و استراتژیك شورای ملی مقاومت ایران در جریان پژوهشهای خود پیرامون اوضاع سوریه و مداخلات رژیم ولایت فقیه در این كشور برای سرپا نگهداشتن رژیم بشار اسد و جنایتهای روزافزون علیه مردم و نیروهای ملی و آزادیخواه سوریه، به سلسله یی از كثیف ترین توطئه ها و اقدامات اطلاعات بدنام آخوندها و نیروی تروریستی قدس برای به جان هم انداختن نیروها و شخصیتهای سوری پی برده و آنها را با ا‌ئتلاف ملی سوریه در میان گذاشتند.

شمه یی از ترفند ها و روشها و عملكرد پلید رژیم ولایت در این خصوص به اطلاع هموطنان و گروههای سیاسی ایرانی می رسد تا در برابر توطئه های رژیم هر چه هوشیارتر باشند. اسامی و اسناد نمونه های زیر تماماً موجود و قابل ارائه به مراجع بین المللی است. موارد زیر عیناً از اسناد و گزارشهای داخل رژیم نقل می شود:

1-یكی از مهمترین كارهای سپاه و دستگاه امنیتی سوریه، اختلاف انداختن بین گروههای مخالف و گروههای مسلح بود كه همدیگر را بكشند. در یكی از جلسات در دمشق، در یكی از طرحها و عملیات اطلاعاتی، قرار بر این بود كه بین گروههای عربی و كردها اختلاف بیندازند. بحثهای مطولی بود كه چه گروهی را با چه گروهی درگیر كنیم و روی شیوه های درگیری آنها با همدیگر در مراحل بعدی بحث شد. تمام این جلسه صرف همین موضوع و طرح ضربه های كلان از این طریق به گروههای مخالف دولت سوریه بود و توانستیم اختلافات آنها را خیلی عمیق كنیم. بعداز این جلسه، یك گزارش مشروح در این باره برای دفتر رهبری نوشته شد. ما از تاكتیكها و تجارب 30ساله سپاه و اطلاعات در ایران خیلی برای ضربه زدن به گروهها استفاده كردیم. طوری كار شد كه به تمام كاركردهای گروههای مخالف مسلط و اشراف كامل پیدا كردیم.

2- سپاه و اطلاعات و نیروی قدس از دو سال پیش اختلاف انداختن بین گروههای مخالف دولت بشار را در سوریه شروع كردند. دو تاكتیك اصلی ”رخنه“ و سپس ”بقچه“ بود. پشت طرحهای رخنه شخصا حاج قاسم (سلیمانی) و حسین همدانی بودند. سردار همدانی الان مسئولیت سوریه را بر عهده دارد، ولی در رأس امور كماكان سردار سلیمانی است، خودشان هم خیلی مواقع به دمشق سر می زنند. فرماندهی حلب به عهده سید جواد (تهرانی) است كه دست راست حاج قاسم محسوب می شود و حدود 6000 نیرو دارد. سید جواد در السفیره مستقر است و برای خودش یك منطقه اختصاصی ترتیب داده است.

3- نیروی قدس به طور مرتب افسران بازنشسته سپاه و نیروی قدس را به مأموریت سوریه می فرستد و پس از بازگشت آنها را به مهمانی در ستاد نیروی قدس در تهران دعوت می كند. ماه گذشته سرهنگ اشرفی و سرهنگ یادگاری را هم دعوت كردند. علی خوشگو از پرسنل سابق نیروی قدس هم به ستاد آمد و افراد را توجیه كرد. او گفت كه به تازگی از سوریه برگشته و با یك اكیپ 100نفره از پرسنل سابق قدس در مأموریت سوریه بوده است. نیروهای سوری و عراقی را هم آورده اند كه در پادگان امام علی دارند دوره های آموزش ویژه را می گذرانند.

در آموزشها اصل بر این است كه كسانی را كه می‌توان خرید یا با دادن امكانات آنها را جذب كرد از ائتلاف ملی جدا كنند مخصوصاً در میان اپوزیسیون سوریه در خارج از كشور اختلافها را بالا ببرند. كسانی كه راه نمی آیند، باید به هر قیمت در داخل خاك سوریه از میان برداشته شوند.

4- ابتدا با عشایر و قبائل ارتباطاتی برقرار شد و گروههایی را مسلح كردیم. خیلی از این گروهها در جبهه معارضین بودند و ما خیلی آنها را حمایت و ساپورت كردیم. ما توانستیم بین فرماندهان گروههای مخالف، اختلاف بیندازیم و حتی همدیگر را ترور كردند و قتلعامهای عشیرتی راه انداختند. سپاه از یك طرف توسط جوانان حزبالله و جوانان ایران و جوانان شیعه سوری، میزان درگیریها علیه مخالفان دولت سوریه را بالا برد و از طرفی بین سرگروههای مخالفین، اختلاف انداخت.

5- یكی از طرحهای مشترك اطلاعات و سپاه كه با همكاری دستگاه امنیتی سوریه چندین نوبت به اجرا در آمد و بسیار موفق بود، پركردن یك شهر یا منطقه از انواع دستفروشها بود. آنها در پوششهای مختلف به گردآوری اطلاعات و استخدام نفرات مناسب پرداختند. وقتی شناساییها تكمیل شد، موج ترورهای گسترده و ضربات پی در پی به سران گروههای مخالف شروع شد. طوری شناسایی می كردند كه حتی می رفتند خانه به خانه، افراد سرشناس را بیرون می كشیدند و بعد از چند ماه كار روی این افراد،آنها را بر می گردانند به داخل گروههای مخالف تا مأموریتهای محوله را انجام بدهند. قاسم سلیمانی و همدانی توانستند به خوبی طرحهای  رخنه را در مورد گروههای مخالف بشار اسد اجرا بكنند و بسیار موفق هم بودند. بین سران گروهها، همین سران تروریستها اختلاف انداختند به طوری كه همدیگر را ترور كردند. ضرباتی جدی به همدیگر زدند.

6- در بخش عشایری هم طرح رخنه پیاده شد. اطلاعات و سپاه توانستند شكاف خیلی بزرگی در بخش عشایر ایجاد كنند و با طرح رخنه صحنه را در اساس تغییر دادند. طوری كه آنها بدجوری تو سر و كله هم زدند و پاشیده شدند. بچه های اطلاعات و دوستان سپاه توانستند در بهترین و بالاترین نقطه شكاف ایجاد بكنند و آنها به جان هم افتادند و ضربات دردناك خوردند.

برای كنترل عشایر مخالف از تاكتیكهای مختلفی استفاده كردیم. برای مثال، در خیلی از مناطق فرزندان سران عشایر را گروگان گرفتیم و سعی كردیم با عشایر معامله كنیم و آنها را به سمت دولت بكشیم در حالیكه با دولت مخالفت می كردند. مسئولین امنیتی سپاه شخصاً بعضی وقتها با سران عشایر ملاقات می كردند و خط و خطوط می دادند. عشایر خیلی تعیین كننده هستند. طرفهای حسكه و حلب و مكاره و پنجه و سایر جاها عشایر قبلاً مخالف دولت بودند ولی الان مجبور شدند كه با دولت كار كنند. عشایر در برخی از مناطق با گروههای تروریستی بودند و دولت توانست بین عشایر و گروههای مختلف تروریست اختلاف بیندازد. عشایر الان با هم بر سر یكسری از مناطق و استانها درگیر هستند. این كار ما و دولت بوده است. عشایر باید قلمرو خودشان را داشته باشند و به این خاطر بین آنها اختلاف افتاده است.

 ما بین گروهها نیروهای خوابیده و گمنام زیاد داریم. اینها در چند جهت كار می كنند. یكی اینكه همه را با هم درگیر می‌كنند، دوم تا آنجا كه بشود یكسری افراد به نام ”مصالحه شعبیه“ (آشتی مردمی) را فعال می كنند. استوانه ”مصالحه شعبیه“ بچه های اطلاعات و حتی یكسری از خواهران هستند كه وارد ”مصالحه شعبیه“ شدند، می روند بعضی مناطق می گویند، آقا بیایید با هم بنشینیم، بیایید توبه كنید، دولت به شما پول و امكانات می دهد، اگر كسی از شما را كشته اند به شما دیه می دهد. آنهایی را هم كه شما كشتید ، بیایید توبه كنید. وقتی اینكارها انجام شد آنها را تحویل ”مصالحه وطنیه” (آشتی ملی) می دهند كه یك ارگان رسمی در دولت سوریه است. ما این كار را در حمص زیاد انجام دادیم و بازده خوبی داشت. شرطش این است كه آنها با سلاح یا بدون سلاح با دشمنان نظام مقابله كنند. آنهایی هم كه كوتاه نیایند علیه آنها با ”طرح گازانبری“ وارد عمل می شویم و بالاخره به كمین می اندازیم. آنها بایستی سر به نیست بشوند.

 در این قضیه اختلاف انداختن بین شیعه و سنی هم برای ما خیلی خیلی باعث كمك شد و طلابی كه از قم آمدند برای اینكار پاداش خوبی گرفتند.

7- از آن طرف دولت سوریه، در خیلی از موارد مستقیم و غیرمستقیم راه را برای ورود داعش به قلمرو عشایر باز می كند و زد و خورد بین خود آنها بالا می گیرد. دولت هم كاری با داعش ندارد بر عكس خیلی جاها از آن حمایت می كند. مجید فاضلی و جلال از نیروی قدس تحت امر حاج قاسم مأموریتها را ابلاغ می كنند. ارتش آزاد تا به حال در جنگ با داعش 7 هزار نفر كشته داده و هزاران اسیر در دست داعش دارد.

8-ما طرحهای ”بقچه“ را مشتركاً با دستگاه امنیتی سوریه پیش بردیم. بعد از اختلاف انداختن بین سران گروهها، طرح خودمان روی گروههای مسلح پیاده می كردیم. مثلا یك منطقه را آزاد می كردیم و تحویل یك گروه مسلح می دادیم و یك مدت گروههای مسلح در این مناطق مستقر می شدند, بعد مناطق بزرگتر را محاصره می كردیم. سران و خانواده های سران گروهها گروگان گرفته می شدند و اینها را وادار به همكاری می كردیم. به آنها وعده پول و امكانات داده می شد و تجهیزات و امكانات در اختیار آنها قرار می گرفت. بعد از آن در طرح بقچه در همكاری با خود اینها ضربات جدی به نیروهای مسلح معارض نظام وارد می شد. طوری كه آنها نسبت به همدیگر هم بدبین می شدند و سوءظن پیدا می كردند و برخوردهای مسلحانه می كردند. وضعیت طوری شد كه سه جریان جیش الحره (ارتش آزادی سوریه)، جبهه النصره و جیش الاسلام و داعش درگیری تن به تن را شروع كردند. داعش خیلی به نفع بشار تمام شد. اطلاعات، غیرمستقیم با برخی گروههای اسلامی ارتباطات خوبی برقرار كرد كه این خیلی حساب شده بود. بنا به تجربه، ارتباط غیرمستقیم همراه با طرحهای فریب، درآمدش خیلی بیشتر است.

9-بعد از این مرحله، نوبت بمبارانهای دولت سوریه می رسید. دولت خیلی از مخالفان را بمباران كرد و برخی را بمباران نكردیم و توانستیم با این شیوه‌ها جلب بكنیم و امكانات و سلاح به گروهها دادیم تا از آن علیه یكدیگر استفاده كنند. سپاه قدس به طور گسترده مستشاران نظامی و نیروهای آموزش دیده را از طریق عراق وارد سوریه كرد و تمام طرحها و برنامه های عملیاتی را به عهده گرفت تا صحنه به نفع ما عوض شود. آن اوایل، ما سه ماه از دفتر رهبری نمیتوانستیم بیرون بیاییم. الان وضعیت فرق كرده و مخالفان پس رانده شدند. این به خاطر طرحهای ویژه اطلاعات و سپاه بود. نیروهای عملیاتی سپاه به طور مستقیم در سطح فرماندهان میدانی در برخی عملیاتها یا محورهای عملیاتی، حضور پیدا كردند و عملیاتها را فرماندهی كردند. آموزش گسترده به نیروهای علوی سوریه داده شد. آنها به طور مرتب در یك ریلی به تهران آورده شدند و از یك هفته تا 45 روز آموزشهای مختلفی دیدند. طوری كه در برگشت، همینها در تیمهای عملیاتی سازماندهی می شدند و با ارتش (سوریه) برای جنگ با جیش الحره (ارتش آزاد سوریه) و جبهه النصره می رفتند.

بخشی از همین نیروها توانستند پوشش خوبی به زینبیه بدهند. تشكیل بسیج در زینبیه خیلی تأثیرگذار بود. در این حوزه 350 طلبه مرد و 200 طلبه زن وارد كردیم كه با حزب الله لبنان كار می كنند كه با آنها اتاق عملیات مشترك داریم.

افغانی‌هایی كه بسیج از داخل ایران به سوریه اعزام می كند زیر نظر سپاه در قالب گردانی تحت نام ”فاطمیون“ كار می كنند. در نزدیك حما در منطقه ”ثنویه“یك گردان كامل از سپاه مستقر است كه افراد آن از شهرهای مختلف ایران آمده اند.

10- خط سپاه و اطلاعات این بوده كه دامنه جنگها و ترورها و نا آرامیها به بیرون از مرزهای سوریه و عراق و لبنان كشیده شود. این به نفع ایران و سوریه خواهد بود. ما به همه دولتها و به آمریكاییها بارها گفتیم كه شما نمی توانید ایران را در معادلات منطقه كنار بگذارید. در این صورت شكست خواهید خورد. اینها از ایران و روسیه و چین استفاده نكردند. ما به طور علنی به اینها گفتیم ما نیروهای مقاومت را تنها نخواهیم گذاشت در لبنان و سوریه و عراق و یمن ما پشت آنها هستیم.

نظریه منابع: تا قبل از حمله هوایی آمریكا، تعادل در سوریه به طور كامل چرخیده بود و پیشرفتهای خوبی شده بود، دشمنان بشار هم ضعیف شده بودند ولی الان با توجه به این حملات مقداری تهدیدات بالا رفته و دیگر فضای دو ماه قبل نیست. نگرانیها زیاد شده است. احتمال اینكه انتهای این بمبارانها بركناری اسد از قدرت باشد، زیاد است. در عراق هم بارها جلسات محرمانه با آمریكاییها داشتیم و تبادلات جدی صورت گرفت, ولی بهره برداری خوبی نتوانستیم بكنیم. آمریكاییها النهایه خیلی راه ندادند. در افغانستان در اوج درگیریها با آمریكاییها بارها و ماهها پشت یك میز نشستیم و مذاكره و تبادل كردیم علیه طالبان و القاعده. ایران پشت پرده با آمریكاییها و تركها ارتباطاتی دارد. برای مثال، آمریكاییها اطلاعات مناطق داعش را كه روزانه بمباران میكنند به دست ایران میرسانند. نگرانی ما این است كه اگر آمریكاییها داعش را مهار كنند و ارتش آزاد را تقویت كنند این روند معكوس بشود.

شورای ملی مقاومت ایران

 

كمیسیون امنیت و ضد تروریسم

26 آبان 93 (17 نوامبر2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا