سال ۱۳۹۳

تصویب شصت و یكمین قطعنامه محكومیت نقض وحشیانه و سیستماتیك حقوق بشر در ایران توسط ملل متحد

مریم رجوی: پرونده وحشتناك حقوق بشر رژیم باید به شورای امنیت ارجاع شود. روز سه شنبه 27 آبان (18نوامبر) خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، ضمن استقبال از صدور شصت و یكمین قطعنامه محكومیت درباره نقض وحشیانه و سیستماتیك حقوق بشر در  ایران تحت حاكمیت آخوندها، توسط كمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد، گفت: این قطعنامه هیچ تردیدی باقی نمی گذارد

كه «پرونده وحشتناك حقوق بشر رژیم آخوندی برای اتخاذ اقدامهای لازم الاجرا و بازدارنده باید به شورای امنیت ارجاع شود و مسئولان 120هزار اعدام سیاسی به عدالت سپرده شوند». –

وی افزود: در حالی كه این قطعنامه تمام عرصه‌های جنایت و تبهكاری رژیم ولایت فقیه را در بر نمی‌گیرد، اما به روشنی نشان می‌دهد این رژیم تمام مواد 30گانه اعلامیه جهانی حقوق بشر را زیر پا گذاشته است. به علاوه تصریح می‌كند كه آخوندها «كنوانسیون حقوق كودك»، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «قانون بین‌المللی» را نقض می‌كنند.

رجوی گفت: روند فزاینده نقض حقوق بشر در ایران مانند «افزایش بیسابقه اعدامها، موج حملات اسیدپاشی سازمانیافته دولتی علیه زنان ایران و استمرار سركوب اقلیتهای قومی و مذهبی، بلاگرها، خبرنگاران و فعالان بیانگر ترس رژیم از نارضایتی رشدیابنده عمومی است».

با وجود چنین اعمال موحشی كه در قطعنامه ملل متحد بارها بر خصلت نظام‌مند (سیستماتیك) و هدفمند بودن آن تآكید شده است، ادامه روابط سیاسی، دیپلوماتیك و تجاری با این رژیم كمترین مشروعیتی ندارد. مماشات و امتیاز دادنهای شرم‌آور به این رژیم و نامه‌نگاری برای ولی فقیه جنایتكار آن، شریك كردن آن در مقابله با داعش در عراق یا سكوت در قبال مشاركت همه جانبه این رژیم و شبه نظامیان تروریست وابسته به آن در كشتار مردم عراق و سوریه، هیچ مفهومی جز تشویق این رژیم به ادامه و تشدید جنایت ندارد.

از این همه بی‌اعتنایی به قساوت و سركوبگری این رژیم، به راستی قلب و روح مردم جهان جریحه‌دار است. به خصوص كه جنایتهای هولناك آخوندها علیه مردم ایران، از آن‌جا كه با سكوت دولتهای غرب روبه‌رو می‌شود، سرچشمه گسترش تروریسم و بنیادگرایی و جنگ‌افروزی این رژیم در سراسر منطقه شده و صلح و امنیت جهان را به خطر انداخته است.

به همین دلیل تأكید می‌كنیم كه «مذاكرات هسته یی نباید بهانه یی برای چشم پوشی بر نقض فاحش حقوق بشر در ایران باشد».

رئیس جمهور برگزیده مقاومت با اشاره به تصریح این قطعنامه دربارة بی‌پاسخ ماندن درخواستهای مكرر گزارشگران ملل متحد برای بازدید از ایران در 9سال گذشته گفت: این رژیم حتی اگر بازرسان ملل متحد را برای بازدید از برخی سایتهای اتمی خود بپذیرد، هرگز درهای شكنجه‌گاه‌های خود را به روی ناظران بین‌المللی باز نخواهد كرد. زیرا جهان خواهد دید كه آخوندها در پشت دیوارها به اعمال شقاوت‌باری، صدبار بدتر از داعش، مشغولند.

به همین دلیل استقرار حقوق بشر در ایران تنها با سرنگونی فاشیسم دینی و استقرار دموكراسی حاكمیت مردمی امكانپذیر است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

27 آبان 1393 (18 نوامبر2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا