سال ۱۳۹۳

ایران: فراخوان برای نجات جان زندانی سیاسی علی معزی

دژخیمان رژیم ضدبشری آخوندی به تازگی زندانی سیاسی آقای علی معزی، را كه چند ماه بیشتر از محكومیت وی باقی نمانده و در آستانه آزادی است، به طور ناگهانی از زندان گوهردشت كرج به سلولهای انفرادی بند 209 زندان مخوف اوین، منتقل كرده و او را تحت فشارهای رذیلانه قرار داده اند. دژخیمان اطلاعات رژیم بارها به وی گفته اند كه ما نهایتا تو را در زندان «زجركش و تمام كش» خواهیم كرد و نبایستی زنده از زندان به بیرون بروی. زجركش كردن و سربه نیست كردن

زندانیان سیاسی یك روش شناخته شده و معمول در رژیم آخوندی است. دژخیمان از پاسخگویی به خانواده وی كه نگران جان وی هستند، سر باز می‌زنند. محمد معزی برادر وی در سال 60 به خاطر هواداری از مجاهدین اعدام شد.

علی معزی كه به خاطر سالها تحمل حبس و شكنجه از بیماریهای مختلف از جمله بیماریهای حاد كلیه و انسداد روده رنج می برد، در روز 8 مهرماه از شدت درد در ناحیه شكم بیهوش شد. دژخیمان به دنبال اعتراضهای همبندیهایش، به ناچار او را به بیمارستانی در كرج منتقل كردند و برای اعمال فشار هرچه بیشتر، حتی در بیمارستان نیز او را با دستبند و پابند به تخت زنجیر كردند. وی در حالیكه معالجه وی تمام نشده بود، یك هفته پس از بستری شدن دوباره به زندان كه در آنجا نیز از حداقل مراقبتهای درمانی محروم است، بازگردانده شد. در روز 20مهر، در حالی كه قرار بود برای ادامه مداوا به بیمارستان منتقل شود، به طور ناگهانی به زندان اوین در تهران منتقل گردید.

علی معزی از زندانیان سیاسی دهه60، در سال 87 به خاطر سفر به عراق و دیدار با دو فرزندش در كمپ اشرف، بازداشت و به دو سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محکوم شد. وی برای سومین بار در خرداد90 به خاطر شركت در مراسم یادبود علی صارمی از زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین كه به دست رژیم آخوندی اعدام شد، بار دیگر زندانی گردید.

علی معزی به خاطر هواداری از سازمان مجاهدین و موضعگیریهایش علیه اقدامهای سركوبگرانه رژیم علیه مقاومت ایران همواره زیر شدیدترین فشارها و شكنجه های جسمی و روحی قرار داشته است.

مقاومت ایران عموم مراجع حقوق بشری به ویژه كمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشگران دستگیریهای خودسرانه و شكنجه را به اقدامی مؤثر برای نجات جان این زندانی سیاسی كه طی یك ماه گذشته زیر فشار و شكنجه شدید بوده و در معرض زجركش شدن قرار دارد، فرا می‌خواند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

24آبان 1393 (15نوامبر2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا