کمیسیون آموزش و پرورش

كمیسیون آموزش و پرورش: اعتراضات معلمان – شماره 1

روز یكشنبه 10اسفند به دنبال فراخوان كانون معلمان ایران هزاران تن از معلمان شریف در شهرهای مختلف   كشور تجمعهای اعتراضی بر پا كردند.

تجمعهای گسترده معلمان و فرهنگیان كشور در اعتراض به اعمال تبعیض بین کارکنان و افزایش نیافتن حقوق آنها بر اساس قانون خدمات کشوری صورت گرفت.

اجتماع اعتراضی معلمان در مقابل مجلس رژیم برپا شد.

در خرم آباد، حدود هزارتن از معلمان ساعت 9صبح با تجمع درمقابل اداره كل آموزش و پرورش به تظاهرات سراسری معلمان پیوستند.

دركرمانشاه معلمان به همراه خانواده هایشان تظاهرات كردند و خواستار مطالبات برحق خود شدند.

بیش از 500تن از معلمان بوشهر در مقابل اداره آموزش و پرورش تجمع كردند وبه تبعیض و خودداری رژیم آخوندی از پرداخت مطالباتشان اعتراض كردند

هزاران معلم در شیراز پلاكاردهای به زبان انگلیسی وفارسی حمل می كنند كه روی آنها نوشته شده «معلم بپاخیز برای رفع تبعیض»، «حقوقی ناچیز برای یك ماه».

در زنجان، صدها معلم با وجود حضور گسترده عوامل سركوبگر رژیم و تهدیدهای آنها، به اعتراض خود در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر ادامه دادند.

در یاسوج، صدها تن از معلمان در ترمینال این شهر تظاهرات كردند. نیروهای سركوبگر انتظامی برای جلوگیری از گسترش این حركت اعتراضی خیابانهای اطراف را بستند.

 

شورای ملی مقاومت ایران

كمیسیون آموزش و پرورش

10 اسفند 1393 (اول مارس 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا