کمیسیون آموزش و پرورش

كمیسیون آموزش و پرورش: اعتراضات معلمان – شماره ۲

تجمعهای اعتراضی معلمان كردستان با شعار: خط فقر سه میلیون حقوق ما یک میلیون»، «خشونت، شکنجه و اعدام ممنوع باید گردد».

معلمان شهرهای کردستان نیز روز یكشنبه همزمان با دیگر همكاران خود در شهرهای مختلف كشور در اعتراض به وضعیت وخامت بار زندگی و وضعیت شغلی فرهنگیان و اعتراض به اجرا نشدن همسان سازی حقوق معلمان با سایر كارمندان دولت تجمعهایی در مقابل اداره آموزش و پرورش شهرهای خود بر پا كردند.

معلمان آزاده پلاكاردهایی با خود حمل می كردند كه بر روی آنها نوشته بود : «ما خواهان رفع تبعیض و نابرابری هستیم»، « خط فقر سه میلیون حقوق ما یک میلیون»، «خشونت، شکنجه و اعدام ممنوع باید گردد»، « تبعیض و نابرابری ممنوع بایدگردد»، « هم از فقر می نالیم هم از فرق بیزاریم»، «ما خواستار تامین حقوق و مزایایی مکفی و شایسته زندگی انسان امروز برای معلمان هستیم»، « سکوت ما بلندتر از فریاد ماست». زنان معلم در این تجمعها حضور و نقشی چشمگیر داشتند.

خانم سهیلا صادق، مسئول كمیسیون آموزش و پرورش شورای ملی مقاومت با درود به معلمان و فرهنگیان زحمتكش و شریف ایرانی شركت گسترده آنها در این حركت های اعتراضی را ستود. وی گفت: زندگی در زیر خط فقر، شرایط معیشتی و شغلی وخامت بار و بی حرمتی به معلمان و فرهنگیان كشور تنها یكی از آثار حاكمیت 36ساله نظام فرهنگ كش ولایت فقیه است. رژیمی كه تمامی سرمایه های این میهن را صرف سركوب و پروژه های شوم اتمی و صدور تروریسم و بنیادگرایی كرده و از حداقلهای آموزشی برای دانش آموزان و تامین حداقل حقوق معلمان سر باز زده است.

خانم صادق ضمن فراخواندن همه هم میهنان به ویژه دانش آموزان و جوانان كشور به حمایت از اعتراضات معلمان تاكید كرد: تنها راه رهایی از وضعیت نكبت باری كه رژیم آخوندی بر عموم مردم ایران و از جمله فرهنگیان و معلمان ایرانی تحمیل كرده تغییر این رژیم ضدبشری و سرنگون كردن تمامیت این حكومت قرون وسطایی است.

شورای ملی مقاومت ایران

 كمیسیون آموزش و پرورش

10 اسفند 1393 (اول مارس 2015)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا