کمیسیون آموزش و پرورش

كمیسیون آموزش و پرورش: اعتراض معلمان – شماره 3

برگزاری تجمعهای اعتراضی معلمان در 28شهر كشور.

روز یكشنبه 10 اسفند (اول مارس)، تجمعهای اعتراضی معلمان در 28شهر از استانهای مختلف كشور ازجمله تهران، شیراز، مریوان، خرم‌آباد، بروجرد، ایلام، كرمانشاه، روانسر، جوانرود، زنجان، یاسوج، بوشهر، اردبیل، بندرعباس، سنندج، اراك، قزوین، اصفهان، رشت، قائمشهر، همدان، پاوه، سقز، آبادان، بندر گناوه، تبریز، ابهر، كرج، برگزار شد.

این تجمعها كه در بسیاری شهرها با حضور هزاران تن از معلمان و فرهنگیان زحمتكش برگزار شد، به دنبال اطلاعیه یی صورت گرفت كه در روز 27بهمن -16 فوریه از طرف تشكلهای معلمان منتشر شد.

خواست این اعتراضها «رفع تبعیض از معلمان و دریافت حداقل حقوق برابر با خط فقر و افزایش حقوق سالیانه برابر با افزایش تورم و برخورداری از بیمه کارآمد» بود.

اعتراضات معلمان از هفته گذشته به طور پراكنده در شهرهای مختلف برپا شد، رژیم آخوندی به منظور جلوگیری از این تجمعها شماری از معلمان را احضار كرد و با تاكید بر حساس بودن شرایط كشور ، آنها را با تهدید از برگزاری این تجمعها برحذر داشت. اما به رغم این تهدیدها و تمهیدات سركوبگرانه رژیم، در روز یكشنبه تجمعهای معلمان در ابعادی گسترده شهرهای مختلف كشور را فراگرفت. زنان كه در این تجمعها حضور و نقشی چشمگیر داشتند، برای رفع تبعیض شعار می دادند.

در تجمع اعتراضی تهران كه با شركت حدود شش هزار نفر از معلمان در مقابل مجلس رژیم برگزار شد، شماری از تجمع كنندگان از جمله فردی كه پلاكاردی با شعار آزادی زندانیان سیاسی را در دست داشت، توسط عوامل اطلاعاتی رژیم بازداشت شدند.

شركت كنندگان در این تجمعات پلاکاردهایی را به همراه داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود:

 فعالان صنفی معلمان را آزاد کنید »، «آینده معلم تامین بایدگردد»، «خط فقر3 میلیون حقوق معلم یك میلیون»، « زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «نه زندان، نه تهدید، نه اخراج ، معلم زندانی آزاد باید گردد، «جای معلم در زندان نیست»، «امنیت معلم تامین باید گردد»، « «تشکل حق مسلم ماست»، «منزلت، معیشت حق مسلم ماست»، «بیمه تکمیلی کارآمد حق مسلم ماست»، «ما خواهان حقوق بالاتر از خط فقر هستیم»، «آقای روحانی در عدالتت شک کن»، «تحقیر اجتماعی و اقتصادی معلم تا کی»، «حقوق ما هیچ تناسبی با تورم کمر شکن ندارد»، «ما خواهان رفع تبعیض از سطوح مختلف آموزش و پرورش هستیم»، «معلم بیدار است از تبعیض بیزار است» ، «تشکل یابی حق مسلم ماست»، «خصوصی سازی مدارس را متوقف کنید»، «آموزش کیفی برابر و رایگان می خواهیم»، «ما خواهان آموزش مدرن و مبتنی بر نیازهای جامعه هستیم» و «معلم می میرد تبعیض نمی پذیرد».

مقاومت ایران عموم دانش آموزان و جوانان و مردم آزادیخواه ایران را به حمایت و همبستگی با حركت اعتراضی معلمان و فرهنگیان شریف ایرانی كه در نكبت نظام ولایت ولایت فقیه از ابتدایی ترین حقوق حقه خود محرومند، فراخواند. قشر زحمتكشی كه عموم آنها در زیر خط فقر با تنگدستی و محنت دست و پنجه نرم می كنند و حرمت اجتماعی آنها نیز كه همواره از ارجمندترین طبقات و مورد احترام مردم ایران قرار داشته اند، توسط رژیم ضد فرهنگ آخوندی لگدمال شده است. فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران طی 36سال گذشته نه تنها از اعاده حقوق معلمان و فرهنگیان سر باز زده بلكه حتی حقوق ناچیز آنها را نیز پرداخت نمی كند و با چپاول حقوق ناچیز آنها برای ماههای متمادی، عرصه زندگی را بر آنان بیش از پیش سخت نموده است تا جایی كه دریافت حقوقی معادل خط فقر تعیین شده توسط این رژیم از خواستهای مبرم آنها است.

شورای ملی مقاومت ایران

كمیسیون آموزش و پرورش

10 اسفند 1393 (اول مارس 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا