سال ۱۳۹۴

گروگانگیری یكی از ساكنان لیبرتی – شماره 2

سومین هفته بازداشت غیر قانونی یكی از ساكنان لیبرتی به بهانه یك تصادف مشكوك.

فراخوان به آمریكا و ملل متحد برای آزادی بلادرنگ مجاهد خلق صفر ذاكری.
امروز سه شنبه 11فروردین، شانزدهمین روزی است كه آقا صفر ذاكری، یكی از ساكنان لیبرتی به گروگان گرفته شده است و به بهانه یك تصادف مشكوك در بازداشت به سر می‌برد.

در روز 10 فروردین، قاضی تحقیق دو سرباز كاملاً سالم را تحت عنوان سرنشینان هاموی و مجروحان تصادف به دادگاه برد و اظهارات آنها را به عنوان شاكی ثبت كرد. هدف این پرونده سازی به وضوح طولانی تر كردن زمان بازداشت آقای ذاكری است. این در حالیست كه راننده هاموی كه مقصر تصادف است حتی یك روز هم در زندان نگه داشته نشده است.
تا روز 10فروردین یكی از بهانه ها برای آزاد نكردن آقای ذاكری این بودكه اظهارات این دو سرباز ثبت نشده است اما بعد از ثبت اظهارات این دو سرباز باز هم او را آزاد نكردند. به این ترتیب در یك روند بسیار مشكوك و سئوال برانگیز یك پناهنده كه به طور مطلق بیگناه است، به بهانه های واهی و طرح پی در پی دعاوی جدید و بی پایه در بازداشت نگاه داشته و قاضی تحقیق با وارد كردن سفارت فاشیسم دینی حاكم بر ایران در بغداد به پرونده، راه را برای توطئه‌های جنایتكارانه رژیم باز كرده است.

ادامه بازداشت این پناهنده در حالی است كه مقصر تصادف تماماً راننده هاموی بوده است، كارت هویت آقای ذاكری و كارت رسمی «شخص حفاظت شده» و گواهینامه رانندگی ایرانی او در اختیار دادگاه گذاشته شده است. كمیساریای عالی پناهندگان نیز در 3 فروردین 1394 به دادگاه كرخ بغداد به طور رسمی نوشت: «آقای صفر ذاكری با ملیت ایرانی یك فرد مورد نگرانی كمیساریا است». همه شواهد از یك تصادف مشكوك و یك طرح خبیثانه برای اعمال فشار به ساكنان لیبرتی خبر می دهد.

ادامه بازداشت آقای صفر ذاكری (60 ساله) در حالیست كه او پس از سه سال انتظار و با تحمل محدودیتهای اعمال شده ناشی از محاصره پزشكی در لیبرتی، در روز 5 آوریل 2015 ، قرار عمل جراحی مهمی در بیمارستان دارد كه سه سال است در انتظار آن به سر می برد.

مقاومت ایران بار دیگر با تأكید بر اینكه بازداشت غیرقانونی آقای ذاكری نقض آشكار یادداشت تفاهم امضا شده بین دولت عراق و ملل متحد در 25 دسامبر 2011 و نقض قانون بین المللی پناهندگی است، دولت آمریكا، یونامی و كمیساریای عالی پناهندگان را كه بارها به صورت مكتوب در قبال سلامت و امنیت ساكنان متعهد شده اند به اقدامهای ضروری برای خاتمه دادن به این گروگانگیری و آزادی فوری آقای صفر ذاكری فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران- پاریس

11 فروردین 1394 (31 مارس 2015)

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا