سال ۱۳۹۴

دستگیری شمار زیادی از جوانان در اهواز و فراخوان به آزادی فوری آنها

نیروهای سركوبگر رژیم در روز چهارشنبه 19 فروردین در یورش وحشیانه به حمیدیه و ملاشیه و كوی انقلاب در اهواز حدود 40تن از جوانان این شهركها و مناطق را بازداشت كردند.

علاوه بر این یك شاعر از هموطنان عرب بنام احمد حاج سبهان در همان روز دركوت عبدالله اهواز دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شد. این سركوب وحشیانه در هراس ازگسترش اعتراضات مردمی به ویژه در استان محروم خوزستان است. 

ماه گذشته مردم و جوانان دلیر اهوازی در اعتراض به خودسوزی تكاندهنده یونس عساكره، یك جوان دستفروش از اهالی خرمشهر، مراسم تشییع جنازه و تدفین او و همچنین مسابقات فوتبال در اهواز را به صحنه ابراز انزجار و اعتراض علیه فاشیسم دینی حاكم بر ایران تبدیل كردند. 
رژیم ضد بشری آخوندی در محاصره بحرانهای سیاسی و اقتصادی برای مهار اعتراضات فزاینده راهی جز گسترش سركوب در مقابل خود نیافته است.
مقاومت ایران كمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد و دیگر مراجع مدافع حقوق بشر را به اقدامی فوری برای آزادی بازداشت شدگان فرا می خواند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
21فروردین 1394 (10 آوریل 2015)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا