سال ۱۳۹۴

ایران: 115 اعدام در دو هفته

فاشیسم خونریز آخوندی برای به تاخیر انداختن سقوط خود اعدامها را به شدت افزایش داده است.

در ادامه امواج اعدام در شهرهای مختلف كشور رژیم ضدبشری آخوندی 30زندانی دیگر را در فاصله روزهای دوم تا ششم اردیبهشت ماه به چوبه های دار سپرد. 9 زندانی به طور جمعی در 2 اردیبهشت (22 آوریل) در زندان وكیل آباد شیراز، حلق آویز شدند.

در 3 اردیبهشت نیز 16 زندانی دیگر در زندانهای بندرعباس ، كرمان و جیرفت اعدام شدند. در روزهای 5 و 6 اردیبهشت نیز سه زندانی در زندان رشت و دو زندانی دیگر در شهرهای زنجان و ابهر اعدام شدند.

به این ترتیب شمار اعدامها طی دو هفته، 23 فروردین تا 6 اردیبهشت به 115 تن بالغ می شود. البته آمار واقعی اعدام شدگان از این بسا بیشتر است. از جمله بنابر برخی گزارشها طی هفته های اخیر شمار زیادی از زندانیان به طور مخفیانه در اراك اعدام شده اند.

جلادان حاكم بر ایران در محاصره بحرانهای فزاینده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و نگران از عواقب مذاكرات اتمی، برای ایجاد جو رعب و خفقان و جلوگیری از گسترش اعتراضات اجتماعی، با سوء استفاده از سكوت و بی عملی جامعه بین المللی در مقابل نقض وحشیانه و سیستماتیك حقوق بشر در ایران، بیش از هر زمان دیگر به اعدام و شكنجه و كشتار مردم ایران روی آورده اند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

7 اردیبهشت 1394 (27 آوریل 2015)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا