کمیسیون آموزش و پرورش

فراخوان كمیسیون آموزش و پرورش شورا به شركت گسترده در تجمعهای اعتراضی

تنها راه دستیابی به حقوق پایمال شده، همبستگی و گسترش مقاومت علیه فاشیسم دینی است.

خانم سهیلا صادق، مسئول كمیسیون آموزش و پرورش شورای ملی مقاومت ضمن گرامیداشت روز معلم، همه معلمان شریف و آزاده را به شركت در تجمعهای اعتراضی فرا می خواند و از عموم دانش آموزان، دانشجویان و جوانان می خواهد به همبستگی با معلمان قیام كنند.

خانم صادق گفت: زندگی در زیر خط فقر برای جمعیت میلیونی معلمان و رها كردن آنها در مواجهه با غول گرانی و تورم فزاینده، بی هیچ تضمین شغلی و بیگاری كشیدن از آنها در پوشش قراردادهای موقت، ننگ نظام ولایت فقیه است كه صدها میلیاردها دلار سرمایه مردم ایران را در پروژه های شوم اتمی و در صدور تروریسم و جنگ افروزی در منطقه و در سركوب فراگیر و فزاینده در سراسر كشور به هدر می دهد. رژیمی كه كمترین خواستهای معلمان برای تأمین حداقل معیشت شان را با سركوب، دستگیری و زندان پاسخ می دهد. رژیمی كه به جای رسیدگی به دشواریهای زندگی مشقت بار معلمان و تأمین حقوق صنفی و منزلت اجتماعی آنها، بودجه ارگانهای سركوب را كه سه برابر بودجه آموزش و پرورش است به طور مستمر افزایش می دهد. در سال 94 در حالیكه بودجه ارگانهای سركوبگر به رغم كاهش فاحش درآمد نفت رژیم، بیش از 53درصد افزایش یافت، نرخ افربودجه آموزش و پرورش تنها 12.8درصد افزایش یافت كه حتی از نرخ تورم اعلام شده توسط دولت نیز پایین تر است و هیچیك از وعده های آخوند روحانی، رئیس جمهور شیاد رژیم برای بهبود وضعیت معلمان نیز عملی نشد. و در شرایطی كه به اعتراف آخوند روحانی، بودجه ارگانهای سركوبگر نظامی و انتظامی بیش از 100درصد پرداخت شده است (رسانه های رژیم-5اردیبهشت) كسری بودجه دولت در مورد وزارتخانه هایی چون آموزش و پرورش با جمعیت میلیونی معلمان سرشكن می شود.

همچنان كه در تظاهرات اعتراضی معلمان در فروردین ماه در 128 شهر از 31 استان اعلام شد، افزایش حقوق، برخورداری از بیمه درمانی و حق مسكن و دیگر مزایایی كه طبق قوانین استخدامی خود رژیم به آنها تعلق می گیرد، لغو احكام سركوبگرانه علیه معلمان و آزادی معلمان زندانی و بهبود كیفیت فضای آموزشی درصدر مطالبات حقه معلمان است.

خانم صادق گفت در شرایطی كه حلقه بحرانهای مرگبار هر روز بر گردن رژیم تنگتر می شود و حكومت آخوندی در تله اتمی و دخالتهای تجاوزكارانه اش در منطقه به ویژه یمن راه پیش و پس ندارد، بی تردید همچون گذشته در برابر نارضایتی و خشم و اعتراض عمومی پاسخی جز سركوب و دجالگری برای فریب محرومان ندارد. در این شرایط تنها راه دستیابی به حقوق به یغما رفته محرومان همبستگی و اتحاد عمل و گسترش مقاومت علیه استبداد دینی حاكم است.

مسئول كمیسیون آموزش و پرورش شورا ضمن فراخوان به شركت فعال در تجمعهای اعتراضی 11 تا 18 اردیبهشت تأكید كرد خیزش سراسری معلمان نماد و مشعل فروزان مقاومت عموم مردم ایران در برابر رژیم جهل و جنایت و در اعتراض به سركوب و چپاول است. راهی كه نویدبخش سرنگونی این رژیم ضدبشری و استقرار آزادی و حاكمیت مردم در ایران است.

كمیسیون آموزش و پرورش شورای ملی مقاومت ایران

9 اردیبهشت 1394( 29 آوریل2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا