سال ۱۳۹۴

تظاهرات اعتراضی كارگران با شعار «كارگر زندانی آزاد باید گردد»

تمهیدات سركوبگرانه رژیم به دنبال فراخوان تشكلهای كارگری و معلمان به تجمعهای اعتراضی.

روز سه شنبه 8 اردیبهشت حدود 250تن از كارگران مقاوم بهمناسبت روز جهانی كارگر در یك تجمع اعتراضی در مقابل مجلس رژیم سركوب و تبعیض در حكومت ضدكارگری آخوندی را محكوم كردند.

آنها شعار می دادند: «گرسنه ایم، گرسنه ایم»، «كارگر زندانی آزاد باید گردد»، «معلم زندانی آزاد باید گردد»، «معلم، كارگر اتحاد اتحاد». «كارگر، دانشجو اتحاد اتحاد»، «معیشت، منزلت حق مسلم ما است».

كارگران در بیانیه پایانی این تجمع اعتراضی سیاستهای سركوبگرانه و اقدامهای ضد كارگری كه میلیونها كارگر را به فقر و فلاكت كشانده محكوم كردند.

از سوی دیگر به دنبال فراخوانهای تشكلهای كارگری و معلمان به تجمعهای اعتراضی به مناسبت روز كارگر و معلم، رژیم آخوندی در هراس از گسترش این اعتراضها به تمهیدات سركوبگرانه یی دست زده است:

– در روز 29فروردین حامد محمودی نژاد، كارگر جوشكار و عضو كمیته ایجاد تشكلهای كارگری، در شهر سنندج بازداشت شد.

– در روز30فروردین ، علیرضا هاشمی دبیركل سازمان معلمان ایران بازداشت شد.

– در روز 4 اردیبشت عوامل اطلاعاتی رژیم در شهر كرد تعداد زیادی از کارگران شاغل در شهرک صنعتی این شهر را با پیامهای تلفنی مورد تهدید قرار دادند. مزدوران كارگران را تهدید كرده اند كه در صورت شركت در تجمعهای اعتراضی مجرم شناخته شده و محكوم به سه تا 15 سال حبس خواهند شد.

 – در همان روز مزدوران لباس شخصی یك دبیر به نام حمید شهرانی را هنگام تردد در خیابان مورد حمله قرار دادند. عوامل اطلاعاتی رژیم معلمان شریف را تهدید كرده اند كه در صورت راه‌اندازی اعتصاب با آنها برخورد خواهد شد.

– در روز یكشنبه ۶ اردیبهشت، دژخیمان زندان گوهردشت كرج معلم زندانی سیاسی رسول بُداقی را به بهانه انتقال به دادسرای اوین از سالن ۱۲ بند ۴ این زندان خارج و به نقطه یی نامعلوم منتقل كردند. رسول بُداقی سالهاست كه در زندان و در تبعید به‌سر می‌برد و اكنون تنها سه ماه از مدت محكومیت وی باقی مانده است.

در همین حال نهادهای سركوبگر سپاه پاسداران و بسیج ضدمردمی به منظور تشدید فضای ارعاب در جامعه و مهار اعتراضات مردم مانورهایی را در شرق و غرب تهران برگزار كردند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

9 اردیبهشت 1394 (29آوریل 2015)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا