سال ۱۳۹۴

مریم رجوی در كنفرانس در سنای فرانسه: رژیم ایران متحد غرب نیست، به جای مقابله با داعش، برای گسترش هژمونی خود بر عراق و سوریه، سنی‌ها را پاكسازی می كند

افزودن 6 یا 9 ماه به نقطه گریز، بعد از سه دهه مخفی كاری رژیم راه حل نیست، یگانه تضمین اجرای بی كم و كاست قطعنامه های شورای امنیت، توقف كامل غنی سازی، برچیدن سایتهای اتمی است.

روز سه شنبه 15 اردیبهشت (5 مه) خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، در جلسه یی در سنای فرانسه با عنوان «بنیادگرایی اسلامی از خاورمیانه تا اروپا، چالشها و راه حل ها» گفت: دیكتاتوری مذهبی در ایران عامل اصلی بی‌ثباتی منطقه است و این فرضیه كه رژیم ایران و غرب در مقابله با داعش، متحد طبیعی یكدیگرند، یك اشتباه خطرناك است. این رژیم به جای مقابله با داعش، در حال پاكسازی هولناك سنی‌ها و گسترش هژمونی خود بر عراق و سوریه است.

خانم رجوی با تأكید بر اینكه تشكیل ائتلاف عربی محاسبات رژیم ایران برای تصرف یمن را برهم زد، گفت: در عراق و سوریه هم با اخراج رژیم ایران و با مسلح كردن عشایر سنی عراق برای مقابله با داعش، و كمك به اپوزیسیون میانه‌رو سوریه برای بركناری اسد، می توان ضربات كاری به بنیادگرایی و افراط گرایی وارد كرد. وی با یادآوری آنچه در استماع 29 آوریل به كنگره آمریكا گفته است، تأكید كرد: بنیادگرایی اسلامی با رژیم ایران بر منطقه تسلط یافته و به طور نهایی با رفتن آن خاتمه پیدا می‌كند.

وی كه به دعوت كمیته فرانسوی برای ایران دموكراتیك در این جلسه شركت كرده بود، گفت: رژیم ایران عمیقاً بی ثبات است و به دروغ خود را ابرقدرت منطقه‌ جا می‌زند. بدون مداخلات تجاوزكارانه و بدون بمب اتمی، قدرت ولی‌فقیه به سرعت رو به كاهش می‌رود. همچنان كه بیش از 1500 اعدام در دوران روحانی به خاطر آن است كه رژیم بیش از همیشه خود را در مقابل مقاومت آسیب پذیر می بیند.

در این جلسه كه توسط سناتور آلن نری، رئیس كمیته فرانسوی برای ایران دموكراتیك و همكارش سناتور برنارد فورنیه عضو مجمع پارلمانی شورای اروپا، .افتتاح شد، علاوه بر شخصیتهای سیاسی چون سید احمد غزالی، نخست وزیر پیشین الجزایر؛ نذیر حكیم، دبیر هیأت سیاسی ائتلاف ملی انقلاب سوریه؛ خانم اود دو توئن، رئیس سابق فوروم بین المللی زنان؛ و سینیا فلوری، فیلسوف؛ شماری از سناتورهای فرانسوی از گروههای مختلف سیاسی و همچنین آقایان سناتور ژان پیر میشل و فرانسوا كلكومبه اعضای بنیانگزار كمیته فرانسوی برای ایران دموكراتیك نیز حضور داشتند. ژان فرانسوا لوگاره شهردار منطقه یك پاریس نیز در این جلسه سخنرانی كرد.

خانم رجوی در ارتباط با پروژه های اتمی، نقطه نظرهای مقاومت را در8ماده به شرح زیر ابراز داشت:

1- از نظر آخوندهای حاكم بمب اتمی ضامن بقای رژیم ایران و لازمه تسلط بر منطقه است. فتوای خامنه‌ای در مورد حرام بودن سلاح هسته‌یی نیز یك فریب است. خمینی به خامنه‌ای رهنمود داد كه به اقتضای مصلحت نظام، «ولی فقیه می‌تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته… به طور یكجانبه لغو كند».

2- پروژه های اتمی به طور كامل ضد ملی است و مردم ایران عمیقاً با آن مخالفند. ما رو در روی این رژیم، یك ایران دموكراتیك و غیر اتمی می‌خواهیم.

3- دستیابی به بمب اتمی، نقض حقوق بشر و صدور بنیادگرایی و تروریسم چهار ستون تئوكراسی حاكم بر ایران است. حقوق بشر در داخل ایران و خلع ید از ملایان در خارج از ایران و به طور مشخص در عراق و سوریه و لبنان و یمن و افغانستان، شاخصهای واقعی هستند كه نشان می دهند رژیم ایران از بمب اتمی دست كشیده است. هر چیز كمتر از این، در هر لفافه یی هم كه پیچیده و عرضه شود خود فریبی و قبول كردن فاجعه ملایان مجهز به بمب است.

4- افزودن 6 یا 9 ماه به نقطه گریز، بعد از سه دهه مخفیكاری و فریبكاری راه‌ حل نیست. یگانه تضمین اجرای بی كم و كاست قطعنامه های ششگانه شورای امنیت ملل متحد و توقف كامل غنی سازی و واداشتن رژیم ایران به برچیدن سایتهای اتمی، پروژه های تسلیحات كشتار جمعی و موشكی های مربوط به آن است.

5- انجام بازرسیهای سرزده در هر زمان و هر مكان از تمام سایتهای نظامی و غیر نظامی.

6- پاسخگویی رژیم درباره ابعاد نظامی پروژه‌های اتمی، متخصصان هسته‌یی و شبكه‌های قاچاق تجهیزات هسته‌یی خود.

7- اعمال مجدد تحریمها در صورت نقض عهد و فریبكاری از سوی این رژیم، نه پراتیك است و نه منطقی. تا زمانی كه رژیم ایران به طور كامل برنامه هسته یی خود را كنار نگذاشته است، نباید هیچ تحریمی علیه آن را برداشت و سیل پولهایی را به جانب آنها روان كرد كه هنوز توافقی امضا نشده صرف خرید تسلیحاتی از قبیل موشكهای پیشرفته از روسیه می شود.

8-تجربه 36 ساله مقاومت نشان داده است كه ملایان تنها زبان قاطعیت و قدرت را می فهمند. زمان آن است كه قدرتهای بزرگ دست از مماشات و امتیاز دادن به استبداد خونریز دینی، بانكدار مركزی تروریسم و ركوردار جهانی اعدام بردارند و حق مردم ایران برای مقاومت و آزادی را به رسمیت بشناسند.

مریم رجوی درپایان ابراز امیدواری كرد فرانسه كه در مذاكرات اخیر نقش بازدارنده‌یی در برابر سیاستهای سازشكارانه داشته، رهبری یك ابتكار عمل برای بستن مسیر رژیم ایران به بمب اتمی را برعهده گیرد.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

15 اردیبهشت 1394 (5 مه 2015)

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا