سال ۱۳۹۴

فراخوان خانم رجوی به جوانان و دانشجویان و دانش آموزان به همبستگی با معلمان به پاخاسته

دیكتاتوری تبهكار دینی منشا همه مشكلات است و با سرنگونی آن فاجعه بزرگی كه مردم با آن مواجهند خاتمه می یابد.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، به معلمان شریف و آزاده ایران كه برغم تهدیدات و تدابیر سركوبگرانه بار دیگر در سراسر كشور در اعتراض به تبعیض و فساد و سركوب بپاخاستند، درود فرستاد و پایداری آنها را برای احقاق حقوقشان ستود.

وی عموم مردم به ویژه جوانان، دانش آموزان و دانشجویان را به گسترش اعتراضات و همبستگی با معلمان فراخواند.

روز گذشته خامنه ای اعتراضات معلمان را بطور تلویحی «توطئه های دشمنان و افراد کینه توز نسبت به نظام اسلامی» توصیف كرد كه «به بهانه معیشت معلمان شعارهای فتنه گرانه و خطی و سیاسی مطرح و برای نظام دردسر درست کنند». همزمان ماموران سركوبگر با توسل به انواع تهدیدها و بگیر و ببندها و با اخطارهای حضوری و تلفنی به شمار زیادی از معلمان در  تهران و شهرهای مختلف آنها را از شركت در تظاهرات 17 اردیبهشت برحذر داشتند.

جنبش اعتراضی معلمان كه وارد دومین سال خود شده است، امروز با شعارهایی مانند معلم زندانی را آزاد كنید، معلم بیدار است از تبعیض بیزار است، خط فقر سه میلیون، حقوق ما یك میلیون، ما خواهان استخدام مربیان و معلمان پیمانی و حق التدریسی هستیم، معلم فریاد میزنه، رسانه سانسور میكنه، سراسر كشور را فراگرفت.

 

خانم رجوی با تاكید براینكه دیكتاتوری فاسد و تبهكار دینی و اتلاف سرمایه های مردم ایران در سركوب وصدور تروریسم و بنیادگرایی منشا همه مشكلات است گفت تنها با سرنگونی این رژیم ضد بشری و استقرار دموكراسی و حاكمیت مردم به فقر و تورم وفساد و بیكاری و فاجعه بیسابقه ای كه ملت ایران با آن مواجه است، خاتمه می یابد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

17 اردیبهشت 1394(7 می 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا