سال ۱۳۹۴

خیزش مردم مهاباد در اعتراض به جان باختن یك دختر جوان در مقابله با تعرض یك مأمور اطلاعات

در گیری مردم و نیروهای سركوبگر، مجروح شدن 50تن و بازداشت دست كم 30تن دیگر و به آتش كشیده شدن خودروها و موتورهای حكومتی.

روز پنجشنبه 17اردیبهشت، تظاهرات جوانان و مردم خشمگین مهاباد در مقابل هتل تارا در این شهر به درگیریهای گسترده با نیروهای سركوبگر رژیم كشیده شد كه بر اثر آن  50تن مجروح  و  دست كم 30تن دیگر از مردم بازداشت شده اند. بر اساس برخی گزارشها دو تن از مردم نیز كشته شده اند.

خیزش مردم دلیر مهاباد در اعتراض به جان سپردن فریناز خسروانی یك دختر 26ساله، از كاركنان هتل تارا، صورت گرفت كه در روز 14اردیبهشت ماه به منظور مقابله با تعرض یك مأمور اطلاعات آخوندی و برای فرار از دست او به ناچار خود را از طبقه چهارم هتل به پایین پرت كرد و در دم جان سپرد.  فریناز خسروانی، لیسانس كامپیوتر با اشتغال در این هتل  خانواده خود را سرپرستی می كرد.

مردم و جوانان خشمگین كه در مقابل این هتل دست به تظاهرات زده بودند، با عوامل اطلاعاتی و نیروی انتظامی كه با ضرب و جرح و تیراندازی قصد پراكنده ساختن آنها را داشتند، درگیر شدند. بدلیل گستردگی تظاهرات و اعتراضات، كارگزاران رژیم شمار زیادی از مزدوران و عوامل اطلاعاتی خود را از شهرهای ارومیه و میاندوآب به مهاباد منتقل كردند.

معترضان در جریان این درگیریها، علائم مربوط به رژیم و همچنین شماری از خودروها و موتورهای حكومتی را به آتش كشیدند. در درگیری میان مردم و نیروهای سركوبگر بخشهایی از هتل تارا كه گفته می شود در ارتباط با اطلاعات آخوندی است، به آتش كشیده شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

17 اردیبهشت 1394  (7مه 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا