سال ۱۳۹۴

جلوگیری كمیته سركوب از وصل لیبرتی به شبكه برق سراسری

روز سه شنبه 2 تیر 94 (23 ژوئن 2015)، صادق محمد كاظم، نماینده كمیته حكومتی سركوب در لیبرتی، از ورود افراد یك شركت پیمانكاری برق به لیبرتی برای بستن قرارداد وصل برق كمپ به شبكه سراسری ممانعت كرد. این در حالی است كه آمدن اسامی این افراد از روز قبل به اطلاع یونامی و به مركز پلیس لیبرتی رسیده و هماهنگ شده بود.

تماسهای ساكنان با مانیتورینگ یونامی و مسؤلان كمیساریا برای جلوگیری از این اقدام غیرقانونی و ورود افراد شركت بی‌نتیجه ماند. صادق محمد كاظم، به دروغ به این افراد گفته بود من با یونامی تماس گرفتم، یونامی آنها را نمیشناسد و از این موضوع اطلاع ندارد. این افسر جنایتكار استخبارات به آنها گفته بود ساكنان لیبرتی جزو سازمانهای غیرقانونی هستند و هر كس با آنها كار كند شامل قانون تروریسم خواهد شد. این چندمین بار است كه صادق محمد كاظم شركتهای برق را كه برای وصل لیبرتی به شبكه سراسری برق می آیند، از ورودی كمپ باز می گرداند.

این امر نقض آشكار یادداشت تفاهم امضا شده بین دولت عراق و ملل متحد در 25 دسامبر 2011 است كه تصریح میكند« دولت عراق تسهیل خواهد كرد و به ساكنان اجازه خواهد داد به خرج خودشان، وارد قراردادهای دو جانبه با پیمانكاران برای ارائه الزامات زندگی …بشوند».

در 21 آوریل 2012 زمانی كه هنوز بیش از نیمی از ساكنان به لیبرتی منتقل نشده بودند، نماینده ویژه دبیركل به نماینده ساكنان نوشت: «برای حل درازمدت برق، دولت عراق هزینه های وصل برق كمپ حریه به شبكه برق شهر را از طریق سیم كشی مورد نیاز در داخل كمپ در مناطق مسكونی بر عهده خواهد گرفت»، سه روز بعد در 24 آوریل او در نامه دیگری نوشت: «دولت بسیار علاقه مند است كه این كار (وصل برق و آب به شبكه سراسری در اولین فرصت انجام دهد، گامهای اولیه برداشته شده است».

یونامی در 28 می 2012 به نماینده ساكنان نوشت در ارتباط با «وصل كمپ حریه به شبكه برق شهركار با وزارت برق در حال اجراست تا كمپ حریه به شبكه برق سراسری وصل شود. این مكان برای این منظور چك شده است».

اما در طول سه سال گذشته این تعهد آشكار به طور مستمر نقض شده است. در شرایط كنونی با توجه به این كه ژنراتورهای كمپ بسیار فرسوده و مصرف سوخت آنها چندین برابر است، ضرورت وصل برق لیبرتی به شبكه سراسر دوچندان شده است.

مقاومت ایران از دولت آمریكا و ملل متحد می خواهد برای كنار زدن این موانع اقدام نموده تا لیبرتی به شبكه برق سراسری وصل شود. امری كه برای تأمین حداقل های زندگی روزمره بسیار ضروری است. البته تا زمانی كه مدیریت لیبرتی در دست افرادی مانند صادق محمد كاظم است كه در قتل ساكنان و آزار و اذیتها و اعمال محاصره شركت فعال داشته، نباید انتظار كمترین تغییر را در اقدامهای ضد انسانی این مدیریت علیه ساكنان داشت.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

4 تیر94 ( 25 ژوئن 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا