سال ۱۳۹۴

سومین هفته جلوگیری از ورود نیازهای اولیه و اقلام تداركاتی و تأسیساتی به لیبرتی

در روزهای دوشنبه و سه شنبه 29 و 30 ژوئن2015 ( 8 و 9 تیر 94) نیروهای عراقی، همچنان از تحویل دادن اقلام اولیه زندگی و نیازهای ساكنان لیبرتی كه آنها را در در ورودی كمپ متوقف كرده اند، جلوگیری كردند. به این ترتیب جلوگیری از ورود این اقلام وارد سومین هفته خود شده است.

اقلام توقیف شده جزو نیازهای مبرم كمپ است و ساكنان و نمایندگان آنها به طور مستمر  به مأموران عراقی برای تحویل گرفتن این اقلام مراجعه كرده اند اما آنها به دستور كمیته سركوب اشرف تحت كنترل فالح فیاض، مشاور امنیت ملی عراق، از تحویل دادن این اجناس خودداری می كنند.

قطعات یدكی مربوط به دستگاههای یخ سازی كمپ در میان وسایلی است كه از ورود آن جلوگیری می شود. چیزی كه در فصل گرما و ماه رمضان ساكنان به شدت به آن نیاز دارند.

نمایندگان ساكنان طی این مدت روزانه این مشكل را با مانیتورهای یونامی مطرح كرده اند و نسبت به محاصره تداركاتی كمپ اعتراض كرده اند، اما هیچ اقدام مؤثری در این زمینه به عمل نیامده است.

جلوگیری از ورود نیازمندیهای اولیه انسانی نقض آشكار استانداردهای انساندوستانه و حقوق بشری و نقض بسیاری از معاهدات بین المللی و یك اقدام مجرمانه و شایان پیگرد قانونی است.

مقاومت ایران ملل متحد و دولت آمریكا را كه به طور مكرر و به صورت مكتوب نسبت به سلامت و امنیت ساكنان لیبرتی متعهد شده اند و همچنین اتحادیه اروپا و كشورهای عضو را به اقدام فوری برای پایان دادن به این محاصره ضد انسانی فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

11 تیر ماه 1394 ( 2 ژوییه 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا