سال ۱۳۹۴

مریم رجوی: دور زدن 6قطعنامه شورای امنیت و یك توافق بدون امضا، زهر اتمی و عقب نشینی خامنه ای از خط قرمزهایش

مریم رجوی: دور زدن 6قطعنامه شورای امنیت و یك توافق بدون امضا راه فریب كاری ملایان و دستیابی به بمب اتمی را نمی بندد
اما زهر اتمی و عقب نشینی خامنه ای از خط قرمزهایش هژمونی او را در هم می شكند و تمامیت رژیم را متزلزل میكند

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران توافق اتمی بین رژیم آخوندها و كشورهای 5+1 را برغم همه كمبودها و امتیازهای ناموجهی كه در آن به رژیم ملایان داده شده است، یك عقب نشینی تحمیلی و نقض خط قرمزهای اعلام شده از سوی خامنه ای توصیف كرد كه در 12سال گذشته بارها و از جمله در هفته های اخیر مكررا بر آن پا فشاری كرده بود.
خانم رجوی تصریح كرد كه دور زدن 6قطعنامه شورای امنیت و یك توافق بدون امضا كه الزامات یك معاهده رسمی بین المللی را ندارد، البته راه فریبكاری ملایان و دستیابی آنها به بمب اتمی را نمی بندد. با این همه همین میزان عقب نشینی، هژمونی خامنه ای را همچنان كه مقاومت ایران از قبل خاطرنشان كرده است، در هم می شكند و تمامیت فاشیسم دینی را تضعیف و متزلزل میكند.
این عقب نشینی كه كارگزاران نظام از آن به عنوان جام زهر اتمی نام می برند، ناگزیر به تشدید جنگ قدرت در رأس رژیم و بر هم خوردن تعادل درونی آن علیه ولی فقیه فرتوت راه می برد. جنگ قدرت در راس رژیم به تمامی سطوح آن تسری پیدا میكند. از اینرو مضمون و ساختار توافق مزبور را به اختصار می توان «باخت-باخت» توصیف كرد.
خانم رجوی با یادآوری این حقیقت كه مقاومت ایران، نخستین افشاگر پروژه ها و مراكز و پنهان كاریهای اتمی رژیم طی سه دهه گذشته بوده است، افزود: تن دادن خامنه ای و رژیمش به همین توافق نیز از وضعیت انفجاری جامعه ایران، آثار فرساینده تحریمها، بن بست سیاست رژیم در منطقه و همچنین نگرانی آن از تشدید شرایط توافق نامه از سوی كنگره آمریكاست.
خانم رجوی با توجه به وضعیت بغایت شكننده و بحرانی رژیم ملایان تاكید كرد: اگر كشورهای 1+5 قاطعیت بخرج می دادند رژیم ایران هیچ چاره ای جز عقب نشینی كامل و دست كشیدن دائمی از تلاش برای دستیابی به بمب اتمی و مشخصاً دست برداشتن از هرگونه غنی سازی و تعطیل كامل پروژه های بمب سازی نداشت. اكنون هم باید با قاطعیت بر روی عدم دخالت و خلع ید از رژیم در سراسر منطقه خاور میانه پافشاری كنند و این ضرورت را بعنوان یك اصل بنیادین وارد هر گونه توافقی بنمایند در غیر این صورت هر كشوری دراین منطقه پر جنگ و آشوب حق دارد خواستار تمام امتیازاتی شود كه به رژیم آخوندها داده شده است و این حاصلی جز تشدید مسابقه فاجعه بار اتمی در این قسمت از جهان ندارد.
نكته مهم دیگر اینست كه پولهای نقدی كه به جیب رژیم ریخته می شود باید تحت كنترل شدید سازمان ملل صرف نیازمندی های مبرم مردم ایران بویژه حقوق اندك و پرداخت نشده كارگران و معلمان و پرستاران و تامین غذا و دارو برای توده مردم شود در غیر این صورت خامنه ای پولها را كماكان در چارچوب سیاست صدور تروریسم و ارتجاع به سوریه و یمن و لبنان سرازیر می كند و قبل از همه، جیب پاسداران نظام را پُر تر از همیشه می كند .
این حق مردم ایران است كه می خواهند بدانند از توافقی كه رئیس جمهور رژیم می گفت آب و نان و محیط زیست هم مشروط و موكول به آن است، به آنها چه می رسد؟براستی توافقی كه حقوق بشر مردم ایران را نادیده بگیرد و بر آن تاكید و تصریح نكند، تنها مشوق سركوب و اعدامهای بی وقفه از جانب این رژیم، لگد مال كردن حقوق مردم ایران و زیر پا گذاشتن اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد است .
خانم رجوی خطاب به مردم ایران كه قربانیان اصلی برنامه شوم اتمی رژیم ولایت فقیه با صدها میلیارد دلار هزینه صرفاً بخاطر تضمین بقای این رژیم بر مسند قدرت بوده اند و اكثریت عظیم آنها در زیر خط فقر بسر می برند، یادآوری كرد: زمان حسابرسی از این رژیم ضد ایرانی و بپا خاستن برای سرنگونی حاكمیت نامشروع آخوندی و برپایی یك ایران دمكراتیك و آزاد و غیراتمی فرا رسیده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
23 تیر 1394 (14 ژوئیه 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا