سال ۱۳۹۴

ایران: حملات زنجیره یی به زندانیان اوین و گوهردشت در فردای توافق اتمی

دژخیمان فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران، در روزهای بعد از توافق اتمی، زندانیان اوین و گوهردشت را مورد حمله و آزار و اذیت قرار دادند. در  نیمه شب چهارشنبه ۲۴ تیر( 15ژوییه) مزدوران گارد زندان اوین به بند هشت این زندان كه محل نگهداری زندانیان سیاسی است، حمله كردند. دژخیمان تمام زندانیان را بیدار و آنها را از بندها بیرون كردند و تا ساعت یك بعد از نیمه شب به بازرسی بند پرداختند.

در اثر این یورش وحشیانه رضا انتصاری از دراویش زندانی دچار ناراحتی قلبی شد و به بهداری زندان منتقل گردید. اما دژخیمان از كمترین رسیدگی به وی خودداری كردند.

ساعاتی بعد (10صبح پنجشنبه) دژخیمان بار دیگر تمام زندانیان را كه شماری از آنها روزه دار بودند، در هوای گرم تابستان از بند بیرون كرده و در حیاط بند به زیر آفتاب فرستادند و بار دیگر به بازرسی وسایل زندانیان پرداختند.

متعاقبا در ساعت 1300روز پنجشنبه زندانیان سالن 12 بند هفت نیز مورد حمله مزدوران گارد زندان قرار گرفتند.

دژخیمان ضمن تفتیش بدنی كلیه زندانیان، در هوای گرم آنان را از بند بیرون كرده و به مدت سه ساعت وسایل آنان را بازرسی كردند.

در همان روز، زندانیان بند 3 زندان گوهردشت كرج نیز مورد حمله و هجوم دژخیمان رژیم قرار گرفتند. عوامل گارد زندان، كه توسط دژخیمانی به نامهای امیریان، باقری و زلفعلی فرماندهی می شدند، زندانیان را در گرمای 40 درجه به حیاط هواخوری منتقل كردند و آنها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. به دنبال این وحشیگری و برخاستن صدای ناله و فریاد زندانیان، زندانیان سیاسی در بند 12 این زندان دست به اعتراض زدند و علیه دژخیمان شعار دادند.

ولی فقیه رژیم آخوندی بیهوده تلاش می كند، با تشدید نقض وحشیانه حقوق  بشر، عقب نشینی های اجباری خود در پروژه های اتمی را جبران و از مخدوش شدن هژمونی خود جلوگیری كند.  چشم پوشی جامعه جهانی به ویژه اتحادیه اروپا و آمریكا بر وضعیت فاجعه بار حقوق بشر در ایران معنایی جز مشاركت در سركوب و كشتار مردم ایران ندارد. هرگونه مراوده با رژیم ایران باید به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله آزادی تمامی زندانیان سیاسی مشروط شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

27 تیر1394 (18ژوییه 2015)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا