پیام‌های رئیس‌جمهور برگزیده شورا

مریم رجوی: درود به معلمان شجاع و آزاده ایران و فراخوان برای همبستگی و حمایت از خواستهای معلمان.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، به معلمان آزاده‌‌ و شجاعی كه روز چهارشنبه 31تیر، برای برپایی یك اجتماع اعتراضی در برابر ساختمان مجلس ارتجاع به پاخاستند،  درود فرستاد و عزم و پایداری آنها را كه از سال‌ گذشته تاكنون چند رشته اعتراض و اعتصاب‌ سراسری برپا كرده‌اند، ستود.

وی افزود: مقابله سرآسیمه قوای سركوب كه با دستگیری خواهران و برادران معلم ما تلاش كردند مانع تشكیل گردهمایی آنها شوند، شكنندگی رژیم ولایت فقیه را به خصوص پس از عقب‌نشینی اجباری از پروژه های ضد مردمی اتمی نمایان می‌كند.

خانم رجوی خاطرنشان كرد دیكتاتوری فاسد و غارتگر آخوندی كه سرمایه های ملت ایران را صرف سركوب و بحران سازی و صدور تروریسم و پروژه های اتمی می كند و دولت آخوند شیاد حسن روحانی كه تا قبل از توافقنامه اتمی همه چیز را موكول به امضای آن می‌كرد، اكنون در مقابل خواستهای حق طلبانة بیش از یك میلیون معلم كه چیزی جز آزادی و حداقل حقوق و منزلت اجتماعی خود را نمی‌خواهند، به غیر از سركوب پاسخی ندارند.

مریم رجوی هموطنان و به ویژه جوانان و دانش آموزان و دانشجویان كشور را به همبستگی با معلمان و فرهنگیان آزاده فراخواند. وی تأكید كرد: رژیم ضدبشری ولایت فقیه با همه جناحهای آن كه زیر فشار اعتراضها و نارضایتی عمومی بر سر برنامه اتمی زانو زد، بی‌تردید در مقابل جنبش اعتراضی معلمان، كارگران، دانشجویان و مقاومت عموم ملت ایران برای كسب آزادی و دموكراسی آینده یی جز شكست و سرنگونی نخواهد داشت.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

31 تیر 1394 (22 ژوییه2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا