سال ۱۳۹۴

تظاهرات معلمان-شمار بازداشت شدگان به بیش از 200 تن بالغ می شوند

دستگیرشدگان از معلمان شهرهای تهران، مشهد ، مهاباد، یزد، كهگیلویه، مریوان، دلفان خمین، اصفهان، كرمان، شهرضا، انزلی ، سبزوار، رباط كریم، پاكدشت، سنندج ، قزوین، شهركرد، كرج، همدان و….هستند شمار بازداشت شدگان تجمع اعتراضی امروز –چهارشنبه 31تیر -22ژوییه- معلمان و فرهنگیان كشور به 150تن بالغ می شود.

تعداد زیادی از آنها از میان معلمانی هستند كه از شهرهای مشهد، مهاباد، یزد، كهگیلویه، مریوان، دلفان خمین، اصفهان، كرمان، شهرضا، انزلی ، سبزوار، رباط كریم، پاكدشت، سنندج ، قزوین، شهركرد، كرج، همدان و ….به تهران آمده بودند و در یورش نیروهای سركوبگر دستگیر شدند..

هاشم خواستار سخنگوی کانون صنفی معلمان خراسان در میان دستگیرشدگانی است كه به بازداشتگاه خیابان وزرا منتقل شدند. وی از زندانیان سیاسی دهه 60است كه بعد از آز آن نیز به خاطر دفاع از حقوق معلمان بارها دستگیر شده است. در حال حاضر مدتهاست شماری از معلمان از جمله اسماعیل عبدی ، رئیس كانون صنفی معلمان و رسول بداقی، محمودباقری، علیرضا هاشمی، علی اكبر باغانی صرفا به  خاطر تلاش برای احقاق حقوق فرهنگیان در زندانهای رژیم به سر می برند. آزادی این زندانیان سیاسی از جمله خواستهای تجمع اعتراضی امروز فرهنگیان بود.

از ساعت 10صبح امروز بیش از دو هزار تن از معلمان آزاده از شهرهای دور و نزدیك در خیابانهای اطراف مجلس رژیم گرد آمدند. تجمع كنندگان شعار می دادند: دستگیرشدگان را آزاد كنید. رانندگان خودروها با بوق زدن از آنها حمایت كردند.

نیروهای سركوبگر با تمهیدات سركوبگرانه از جمله حمله به معلمان حاضر در صحنه تلاش در پراكنده ساختن آنها داشتند. اما معلمان آزاده با جنگ و گریز تلاش كردند این تجمع را دوباره شكل دهند. شركت كنندگان در این تجمع اعتراضی پلاكاردهایی مبنی بر آزادی معلمان زندانی با خود حمل می كردند.

 موتور سوارهای نیروی ویژه ضد شورش به منظور ایجاد رعب و وحشت در خیابانهای منطقه با سروصدای زیاد ویراژ می دادند و نیروهای سركوبگر مانع از گرفتن عكس و فیلم از این حركت اعتراضی می شدند .

با وجود سركوب شدید تا ساعت 1200 به وقت ایران، هنوز منطقه تجمع متشنج بود و شمار بالایی از معلمان به طور پراكنده حضور داشتند.. مترو ایستگاه ملت (ادامه میدان توپخانه به سمت شرق) تماما توسط مزدوران نیروی انتظامی قرق شده بود.

در خیابانهای جمهوری و بهارستان و مترو بهارستان عوامل نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به طور فشرده حضور داشتند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

31 تیر 1394 (22 ژوییه2015)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا