سال ۱۳۹۴

یورش مجدد دژخیمان به بند 8 زندان اوین و سكته قلبی یك زندانی سیاسی

در ادامه حملات زنجیره یی به زندانیان، روز پنجشنبه 8مرداد، نیروهای گارد ویژه زندان اوین به بهانه بازرسی به بند 8 این زندان تهاجم كردند كه زندانیان به مقاومت پرداخته و با نیروهای گارد درگیر شدند. در این یورش یكی از دراویش زندانی دچار سكته قلبی شد و به بیمارستان منتقل گردید.

شماری از زندانیان این بند از زندانیان سیاسی هستند، انتقال زندانیان سیاسی به بند مجرمان عادی یك روال معمول رژیم آخوندی برای تشدید فشار بر زندانیان سیاسی است.

در نیمه شب چهارشنبه ۲۴ تیر( 15ژوییه) یعنی فردای اعلام توافق اتمی، نیز گارد زندان این بند را مورد حمله قرار داده بود. دژخیمان تمام زندانیان را بیدار و آنها را از بندها بیرون كردند و تا ساعت یك بعد از نیمه شب به بازرسی بند پرداختند. صبح 25 تیر نیز دژخیمان بار دیگر تمام زندانیان را كه شماری از آنها روزه دار بودند، در گرمای 40درجه از بند بیرون كرده و به زیر آفتاب فرستاده و بار دیگر به بازرسی وسایل زندانیان پرداختند.

در همان روز زندانیان سالن 12 بند هفت و زندانیان بند 3 زندان گوهردشت نیز مورد حمله نیروهای گارد زندان قرار گرفتند.

تبلیغ میانه روی و اعتدال در شرایطی كه رژیم آخوندی به طور مستمر برابعاد سركوب در جامعه و زندانها می افزاید، معنایی جز مشاركت در سركوب و كشتار مردم ایران ندارد. هرگونه مراوده با رژیم ایران باید به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله توقف اعدامها و آزادی تمامی زندانیان سیاسی مشروط شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

12 مرداد1394 (3 اوت 2015)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا