سال ۱۳۹۴

گرمای فوق العاده، ژنراتورهای فرسوده و بحران برق در لیبرتی و اخلال در سیستمهای خدماتی

فراخوان برای خاتمه دادن به محاصره ضد انسانی لیبرتی. محاصره و محدودیتهای ضد انسانی تحمیل شده بر كمپ لیبرتی، گرمای روزهای اخیر كه عراق را در ردیف گرمترین نقاط  دنیا قرار داده است، ساكنان لیبرتی را با شرایط طاقتفرسا و مشكلات مضاعفی مواجه كرده است.

یكی از مشكلات، ژنراتورهای مستهلك است كه در بهترین حالت برای هوای 40 درجه طراحی شده و در حرارت حدود 50 درجه راندمان آنها حداكثر به 45 درصد می رسد. طی روزهای اخیر قطعات اصلی سه ژنراتور آسیب دیده و از كار افتاده اند. فشار این سه  ژنراتور روی ژنراتورهای دیگر وارد شده و آنها را نیز در معرض خراب شدن قرار می دهد. رادیاتورها و تجهیزات جانبی ژنراتورها بسیار مستهلك است و ساكنان روزانه با خرابی آنها مواجه می شوند. تعمیر ژنراتور ها نیاز به قطعات یدكی دارد كه نیروهای عراقی از ورود آنها جلوگیری می كنند. نتیجه این روند باعث خرابی ژنراتورهای بیشتر و بحران جدی برق می شود. عكس برخی از ژنراتورها ضمیمه است.

كلیه امور كمپ مانند دستگاههای سرمایش و گرمایش، آشپزخانه، نانوایی، انبارهای نگهداری مواد غذایی، پمپهای تخلیه فاضلاب، روشنایی و سیستم آبرسانی به برق ژنراتورها متكی است. كاهش تولید ژنراتورها باعث خرابی بسیاری از دستگاههای تبرید و تجمید و نگهداری مواد غذایی شده است. آنها  نیاز به قطعات و گاز فرئون دارند ولی نیروهای عراقی از ورود قطعه و پیمانكار تعمیر ممانعت می كنند.

تنها خودروی حمل زباله كمپ دو روز است به خاطر فشار بیش از حد، دچار خرابی و نبودن امكان تعمیرات خراب شده است و استخبارات از انتقال زباله ها با یك خودروی كوچك ساكنان جلوگیری می كند. زباله ها به تدریج تلنبار شده و فضای غیر بهداشتی به وجود می آورد كه موجب بیماریهای عفونی می شود  .

محدودیتهای فوق بخشی از محاصره ضد انسانی و نقض استانداردهای انساندوستانه و حقوق بشری است كه طی 4 سال گذشته توسط فالح فیاض علیه ساكنان لیبرتی اعمال شده است. اقداماتی كه نقض وخیم یاداشت تفاهم بین دولت عراق و ملل متحد و نقض بسیاری از معاهدات بین المللی است و مسئولان آن باید مواخذه شوند.

مقاومت ایران ملل متحد و دولت آمریكا را كه بطور مكرر و بصورت مكتوب نسبت به سلامت و امنیت ساكنان لیبرتی متعهد شده اند و اتحادیه اروپا و كلیه كشورهای عضو را به اقدام فوری برای پایان دادن به این محاصره ضد انسانی فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

17 مرداد ماه 1394 ( 8 اوت 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا