سال ۱۳۹۴

فراخوان مقاومت ایران به دولت، پارلمان، احزاب یونان برای حمایت و دفاع از پناهجویان ایرانی

مقاومت ایران رفتار خشونت بار با پناهندگان ایرانی در یونان در روزهای اخیر را كه به جراحت شماری از آنها منجر شده قویاً محكوم می كند و با تأكید بر اینكه دولت یونان مسئول امنیت پناهجویان و پناهندگان ایرانی در این كشور است از این دولت به عنوان یك عضو اتحادیه اروپا و امضاكننده كنوانسیون 1951 ژنو در باره پناهندگی می خواهد با اعطای حق پناهندگی به پناهجویان ایرانی، اجازه ندهد آنان در خارج از حاكمیت رژیم آخوندی نیز با ظلم و تبعیض و خشونت رو به رو باشند.

برخی از این پناهجویان با این كه سالهاست در یونان به سر می برند هنوز از موقعیت پناهندگی محرومند.

مقاومت ایران پارلمان, احزاب سیاسی و سازمانهای مدافع حقوق پناهندگان در یونان، همچنانكه شورای اتحادیه اروپا و كمیسیون مهاجرت اتحادیه اروپا و مدافعان حق مقدس پناهندگی در سراسر اروپا را به اقدام فوری در حمایت از پناهجویان در یونان به ویژه پناهجویان ایرانی فرا می خواند و از آنها می خواهد اجازه ندهند حقوق پناهندگان و پناهجویان ایرانی و ارزشهای جهانشمول پناهندگی در اروپا پایمال شود.

در شرایطی كه رژیم آخوندی با امواج فزاینده سركوب از اعدام و قطع دست و پا و اسیدپاشیدن و دیگر اعمال سبعانه هر روز از مردم به ویژه جوانان ایرانی قربانی می گیرد و شمار اعدامها صرفأ در دوران ریاست جمهوری روحانی به 2000تن بالغ می شود، احترام به حقوق پناهجویان ایرانی و اعطای حق پناهندگی به آنان از اولویت برخوردار است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

25 مرداد 1394 (16 اوت 2015)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا