سال ۱۳۹۴

ایران: اعدام 9نفر در زندانهای گوهردشت و سنندج در یك روز

رژیم آخوندی دست كم 9 زندانی را در روز چهارشنبه 25شهریور (17سپتامبر)،  در زندانهای گوهردشت كرج و سنندج به دار آویخت. هشت تن از آنان  از جمله دو جوان 22 و 24ساله  به طور جمعی در زندان گوهردشت اعدام شدند.

در  زندان سنندج نیز یك زندانی به نام رئوف حسینی پس از تحمل 13سال حبس به دار آویخته شد.

رژیم آخوندی در محاصره بحرانهای فزاینده داخلی و بین المللی به ویژه بعد از خوردن جام زهر اتمی، در هراس از خیزش مردم جان به لب رسیده ایران، تنها راه حفظ بقای خود را در گسترش سركوب به ویژه مجازات سبعانه اعدام یافته است. تنها در دوران دو ساله  روحانی كه مردم او را رئیس جمهور اعدام می نامند، شمار اعدامها به 2000تن بالغ شده است.

هرگونه مراوده با این رژیم ضدبشری باید به توقف مجازات وحشیانه اعدام مشروط شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

25 شهریور 1394 (16سپتامبر2015)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا