سال ۱۳۹۴

ایران: تداوم اعدام در آستانه روز جهانی علیه اعدام

چرخه جنایت و اعدام بی‌وقفه در ایران تحت حاكمیت آخوندها، حتی در آستانه روز جهانی علیه اعدام همچنان جریان دارد و از مردم و جوانان ایرانی قربانی می گیرد. دژخیمان رژیم در روز 15 مهر (7اكتبر) سه زندانی را در زندان گوهردشت (رجایی شهر) به دار آویختند. آنها در روز دوشنبه برای اجرای حكم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شده بود. همزمان یك زندانی دیگر در زندان سنندج برای اجرای حكم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شد.

در روزهای 12 و 14 مهر نیز دو زندانی در زندانهای شیراز و قزوین به دار آویخته شدند.

تداوم مجازات وحشیانه اعدام در شهرهای مختلف كشور حتی در آستانه روز جهانی علیه اعدام نشانگر آن است كه این رژیم منفور تا كجا برای حفظ حاكمیت خود به سركوب و مجازاتهای وحشیانه یی چون اعدام نیازمند است.

فاشیسم دینی حاكم بر ایران ناتوان از پاسخگویی به ابتدایی ترین نیازهای مردم ایران برای جلوگیری از گسترش اعتراضهای مردمی، راهی جز توسل به گسترش سركوب و اعدام در پیش روی خود نمی بینند. سران رژیم بارها نسبت به خیزش «لشگر گرسنگان» هشدار داده اند. ثروتی، یك عضو مجلس رژیم آخوندی در روز 14مهر 1394 در توضیح وضعیت بحرانی جامعه گفت: نمایندگان با اعتراضات مردم در شهرها و روستاها مواجه هستند از وضعیت نامناسب مسكن، عدم پاسخگویی ناراضی هستند و تجمعات و اعتراضات فراوان [برپا می‌كنند] و به فقدان زیرساختها معترضند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

15مهر 1394 (7 اكتبر2015)

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا