سال ۱۳۹۴

ایران: 22 اعدام شامل اعدام یك زن جوان و سه اعدام در ملأعام

فاطمه سالبهی كه در شیراز اعدام شد در هنگام بازداشت 16ساله بود

رژیم آخوندی  رو در روی جامعه جهانی همزمان با گرامیداشت «10 اكتبر روز جهانی علیه اعدام» به 22 اعدام جنایتكارانه دست زد. 17تن از محكومان در روز 20مهرماه به دار آویخته شدند.

در روز سه شنبه 21 مهر دژخیمان فاطمه سالبهی، زن جوانی را كه در 16سالگی بازداشت شده بود، بعد از تحمل هفت سال حبس در زندان عادل آباد شیراز به دار آویختند. این مجازات سبعانه به رغم فراخوانهای نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر برای نجات جان او صورت گرفت.

سحرگاه دوشنبه  20مهر، سه زندانی در كازرون به خاطر «درگیری مسلحانه» با نیروهای نظامی و انتظامی و «ایجاد نا امنی در بوشهر و شهرستانهای ممسنی و كازرون» به اتهام آخوندساخته «مفسد فی الارض و محارب» در ملأعام اعدام شدند.

در همان روز در جنایتی دیگر هشت زندانی در زندان مركزی ارومیه به طور جمعی به دار آویخته شدند. همزمان 6تن از محكومان به اعدام  در زندان مركزی كرج به دار آویخته شدند.

در روز های 18و 19مهرماه چهار زندانی دیگر در زندانهای رشت و بندرعباس اعدام شدند. محسن تیما، یك زندانی اهل بندرعباس كه در سن 20سالگی بازداشت شده بود، پس از تحمل 15سال حبس در زندانهای قرون وسطایی رژیم،  در روز 19مهرماه اعدام شد.

در حالیكه حلقه مخاصمات درونی و نارضایتی های فزاینده اجتماعی و بحرانهای داخلی و بین المللی بر گردن رژیم تنگتر می شود، رژیم آخوندی برای نجات خود از سرنگونی محتوم راهی جز تشدید سركوب و افزایش اعدامهای وحشیانه و خودسرانه نیافته است.

مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی را به محكوم كردن اعدامهای وحشیانه فرا می خواند و خواستار آن است كه هرگونه مراوده با رژیم ایران به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه  توقف اعدام در ایران مشروط شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

21مهر1394 (13اكتبر 2015)

  

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا