سال ۱۳۹۴

دستگیری یك مزدور اطلاعات آخوندی در آلمان به خاطر جاسوسی علیه مجاهدین

فراخوان به دولت آلمان برای افشای جاسوسان و مزدوران اطلاعات و فعالیتهای آنان علیه مقاومت. در روز چهارشنبه 6 آبان دادستانی آلمان اعلام كرد یك مرد 31 ساله بنام میثم پ را در روز 23 اكتبر به اتهام مزدوری برای وزارت اطلاعات رژیم ایران و جاسوسی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران دستگیر كرده است. بنا بر این خبر منازل 5 تن دیگر به اتهام مشابهی یعنی جاسوسی علیه مجاهدین توسط دادستانی آلمان مورد بازرسی قرار گرفته است.

بر اساس دادستانی، مزدور دستگیر شده در ازای جاسوسی از وزارت اطلاعات پول دریافت می كرده است.

میثم پناهی مزدور دستگیر شده و همدستانش سه سال و نیم پیش در اردیبهشت 1391(آوریل 2012) توسط سازمان مجاهدین خلق ایران از كمپ لیبرتی اخراج شدند. آنها سپس به هتل مهاجر تحت كنترل اطلاعات و نیروی تروریستی قدس رژیم آخوندی در بغداد رفتند.

كمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت در روز 7 اسفند 1392با جزییات اعلام كرد هتل مهاجر یك مركز اطلاعات ملایان و نیروی قدس است و مسئولیت آن با یك پاسدار سرتیپِ نیروی قدس به نام مستعار سجاد است. در این اطلاعیه آمده است: «سجاد پس از اطمینان از مزدوری فرد، بسته به مأموریتی كه برای او در نظر می‌گیرند، آنها را به اروپا و سایر كشورها منتقل می كنند یا به ایران می برند. در حال حاضر اولویت رژیم فرستادن مزدوران به اروپاست. …. برخی از مزدورانی كه كاندیدای مأموریتهای ویژه در اروپا شده اند، ابتدا مدتی مخفیانه به ایران منتقل و پس از «توجیه و آموزش» اختصاصی به عراق و از آنجا به تركیه و سرانجام به اروپا اعزام می‌شوند».

مقاومت ایران دولت آلمان و مقامهای مسئول در آلمان را به افشای كلیه مزدوران وزارت اطلاعات و فعالیتهای آنها علیه مجاهدین و مقاومت ایران فرا می خواند، این یك اقدام ضروری برای ممانعت از ادامه این اقدامهای مجرمانه است.

مقاومت ایران همچنانكه پیش از این بارها نسبت به حضور مزدوران وزارت اطلاعات در كشورهای اروپایی و خطرات آن برای امنیت پناهندگان ایرانی هشدار داده است، از آلمان و دیگر كشورهای عضو اتحادیه اروپا می خواهد در اجرای مصوبه شورای اتحادیه اروپا در آوریل 1997 مزدوران و مأموران اطلاعاتی فاشیسم دینی حاكم بر ایران را محاكمه، مجازات و اخراج نمایند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

6 آبان 1394(28اكتبر2015)

     

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا