کمیسیون ورزش

کمیسیون ورزش: جنایت علیه بشریت در پاریس كه جان انسانهاى بیگناه را گرفته است را محكوم میكنیم

جنایات ضد انسانى جمعه شب 13 نوامبر در پاریس كه افراد بیگناه را هدف قرار داد ، با سوء استفاده از هر دین و مذهبی صورت گرفته باشد یك عمل وحشیانه است كه باعث انزجار هر انسان متمدنی است . ما بطور خاص عملیات تروریستى در یك استادیوم ورزشى كه محل دوستى و احترام به قوانین و مهر و محبت است را محكوم میكنیم.

همچنانكه خانم رجوی گفتند: “مردم ایران كه 37 سال است تحت حاكمیت سیاه دیكتاتوری مذهبی و تروریستی آخوندی، یعنی پدرخوانده داعش، قرار دارند با این جنایتها به خوبی آشنا هستند و مردم فرانسه و احساساتشان را در این لحظات سخت كاملاً درك می كنند و با آنها همدرد هستند.”

كمیسیون ورزش شوراى ملى مقاومت ایران به خانواده قربانیانی كه در این حادثه تأسف بار جانشان را از دست داده اند و به مردم و رییس جمهور فرانسه تسلیت میگوید و امیدوار است دولتها و مراجع قانونی و حقوق بشرى و انسانهاى متمدن جهان بمنظور جلوگیرى از تكرار چنین فجایعى بدون در نظر گرفتن ملیت و مكان اینگونه جنایات با جنایتكاران برخوردجدى نمایند.
كمیسیون ورزش شوراى ملى مقاومت ایران
مسلم اسكندر فیلابى
23آبان ماه 1394
14نوامبر 2015

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا