Uncategorizedکمیسیون ورزش

کمیسیون ورزش: فراخوان به عموم ورزشكاران و ارگانهاي ورزشي براي اقدام فوري به منظور لغو حكم اعدام جنايتكارانه زندانی سیاسی محمد جواد وفايي قهرمان بوكس باشگاههاي مشهد

فراخوان به عموم ورزشكاران و ارگانهاي ورزشي براي اقدام فوري به منظور لغو حكم اعدام جنايتكارانه زندانی سیاسی محمد جواد وفايي قهرمان بوكس باشگاههاي مشهد

کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران عموم ورزشكاران و ارگانهاي ورزشي را به محكوم كردن حكم اعدام جنایتکارانه محمد جواد وفایی ثانی قهرمان بوکس باشگاههای مشهد و اقدام براي نجات جان وي فراميخواند.

حکومت جهل و جنایت و غارت آخوندی بار دیگر جنایتی را علیه یکی از قهرمانان ورزشی ملت ایران تدارک می بیند. قاضی جنایتکار زندان وکیل آباد مشهد چهارشنبه 28 تيرماه تاييد حکم اعدام محمد جواد وفایی ثانی قهرمان بوکس باشگاههای مشهد و زندانی سیاسی هوادار مجاهدین را به اتهام «افساد فی الارض» به وی ابلاغ كرد. اتهامی که ملت ایران شخص خامنه ای و همه مسئولین رژیم سراپا فسادش را بخاطر آن محکوم نموده و سرنگونی اش را اراده کرده است.

محمد جواد وفایی ثانی که بدنبال قیام ۹۸ دستگیر شده و مدتها تحت شکنجه دژخیمان رژیم بوده است، بدنبال ابلاغ حکم جنایتکارانه اعدام به مکان نامعلومی منتقل گردیده است.

کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران، ضمن تقدير از همه كساني كه به مخالفت با اعدام آقاي وفايي برخاسته اند عموم سازمانها و مراجع مدافع حقوق بشر و ارگانهای ورزشی بین المللی را به اقدام فوری برای نجات جان و ي فرامیخواند.

کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران

۲۹ تير۱۴۰۲ (۲۰ ژوييه ۲۰۲۳)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا