سال ۱۳۹۴

ایران : فراخوان به آزادی خانواده های زندانیان سیاسی كه در مقابل زندان اوین دستگیر شدند

صبح روز شنبه۳۰ آبان (۲۱نوامبر) نیروهای سرکوبگر به تجمع شماری از خانواده های شهیدان و زندانیان سیاسی که در مقابل زندان اوین تجمع کرده بودند، یورش بردند و آنها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و دهها تن از آنان را بازداشت كردند.

زنان دستگیر شده از جمله  سیمین عیوض زاده مادر زندانی سیاسی امید علی شناس به زندان قرچک ورامین که در میان مردم به کهریزک دوم معروف است منتقل شده اند.

هاشم زینالی پدر سعید زینالی، دانشجویی که به دنبال قیام  ۷۸  توسط عوامل اطلاعاتی ربوده شد و رژیم آخوندی طی ۱۷سال گذشته از انتشار هرگونه اطلاعات در مورد وی سر باز می زند؛  نیز در میان بازداشت شدگان است.

شماری از بازداشت شدگان كسانی هستند كه به حكم جنایتكارانه اعدام محمدعلی طاهری اعتراض می كردند. 

 مقاومت ایران عموم مردم ایران به ویژه جوانان غیور را به حمایت و همبستگی با خانواده زندانیان سیاسی به ویژه دستگیرشدگان اخیر فرا می خواند و از عموم مراجع بین المللی حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگران بازداشتهای خودسرانه و شکنجه و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران  می خواهد که این سرکوب وحشیانه را قویاً محکوم کنند و برای آزادی فوری کلیه دستگیرشدگان دست به اقدام فوری بزنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳۰ آبان ۱۳۹۴ (۲۱نوامبر ۲۰۱۵»

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا