سال ۱۳۹۴

ایران:‌ اعدام ۱۱ زندانی بعد از تصویب قطعنامه محكومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط ملل متحد

چرخه سرکوب به ویژه اعدامهای جمعی بعد از تصویب قطعنامه كمیته سوم مجمع عمومی در 28 آبان، كه به رژیم آخوندی «برای لغو مجازات مرگ، در قانون و در عمل» فراخوان داد، همچنان ادامه دارد. در این فاصله اعدام دست کم ۱۱زندانی ثبت شده است. روند مرگباری که برای ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از انفجار خشم مردم به جان آمده سراسر ایران را در می نوردد.

صبح روز سه شنبه ۳آذر ماه رژیم آخوندی علیرضا شاهی یک زندانی ۲۵ساله را به رغم فراخوان ارگانهای بین المللی همراه با چهار زندانی دیگر در زندان گوهردشت به دار آویخت. او از سن 18 سالگی به مدت 7 سال در زندان به سر برده بود.

 روز پیش از آن دو زندانی در زندان مرکزی تبریز اعدام شدند. چهار زندانی دیگر شامل یک زن زندانی به نام هاجر صفری نیز در روز 21 آبان (12نوامبر) در همین زندان اعدام شده بودند.

در روز شنبه 30 آبان دژخیمان رژیم سه زندانی از هموطنان بلوچ را در زندان مرکزی زاهدان به دار آویختند. در همان روز یک زندانی ۲۵ساله به نام مهدی بودینه در زندان مرکزی زابل اعدام شد.

اعدام یک زندانی در زندان میاندوآب و یک زندانی تبعه پاکستان به نام محمد یونس جمال الدینی در زندان مرکزی زاهدان که در روز ۲۷ آبان صورت گرفت و اعدام چهار زندانی در زندان مرکزی کرج از دیگر جنایتهای رژیم طی دو هفته اخیر است.

 در همین فاصله انتقال دسته دسته زندانیان محکوم به اعدام به سلولهای انفرادی از جمله در زندان میناب ادامه دارد. تعدادی از زندانیان برای دومین بار به سلولهای انفرادی گوهردشت منتقل شده اند. انتقال زندانیان به پای چوبه دار برای مشاهده به دار آویختن دیگر زندانیان از شکنجه های رایج در زندانهای رژیم ضدبشری آخوندها است.

این اعدامهای جنایتكارانه آنهم چند روز پس از تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران حاكی از رویارویی رژیم آخوندی با جامعه بین المللی است و ضرورت ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد را مضاعف می كند. مراوده با رژیمی كه همه استانداردهای بین المللی را نقض می كند باید مشروط به توقف مجازاتهای وحشیانه به ویژه مجازات اعدام شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

3 آذر ۱۳۹۴ (24نوامبر ۲۰۱۵)

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا